တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ
အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီတပ္ေပါင္းစုဘူလက္တင္၊ေအာက္တုိဘာလ၊
NDF Bulletin No.03 – Oct 09 http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf?document_id=21951897&access_key=key-2msb8am2xqxv3tugknxf&page=1&version=1&viewMode=book

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: