တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ

“တရားမဝင္အစုိးရ၊စိတ္မခ်နဲ.” `“နအဖအားအခြန္ေငြမ်ား၊ေဆာင္စရာမလုိအပ္ပါ” “ တရားဝင္အစုိးရေပၚလာမွစိတ္ခ်ေဆာင္ၾကပါ”

မတရားအာဏာသိမ္းထားတဲ့ဗမာစစ္အစုိးရက သူတုိ.ကုိ တရားဝင္အစုိးရသလုိလုိလုပ္ျပီးေတာ့ ျပည္သူလူထုေတြဆီကေန ျပည္ပအလုပ္လုပ္ကုိင္သူမ်ားအတြက္ အခြန္ေငြေပးေဆာင္ရမည္ဆုိျပီးလုပ္လာတယ္၊ဗမာစစ္အစုိးရကုိျပည္သူလူထုကုိယ္စား
တုိင္းရင္းသားအသံကေန ေျပာခ်င္ပါတယ္၊ ခင္ဗ်ားတုိ.ဟာ တရားဝင္အစုိးရမဟုတ္ဘူး၊ခင္ဗ်ားတုိ.ကုိယ္တုိင္ဝန္ခံထားပါလ်က္ တုိင္းျပည္မွာ အလုပ္အကုိင္ရွားပါးမွဳ၊မတရားညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မွဳဒဏ္ေၾကာင့္ျပည္ပမွာအလုပ္သြားလုပ္ေနရသူမ်ားကေနအ ခုလုိအခြန္ေငြဆုိျပီးလုပ္လာတာဟာေတာ္ေတာ္ကုိလြန္ေနျပီ၊ထပ္ေျပာပါမည္၊ခင္ဗ်ားတုိ.ဟာတရားဝင္အစုိးရမဟုတ္ဘူး၊ လူထုေတြဆီကေန ဓားျမတုိက္တာကလြဲရင္အခြန္ေငြေကာက္ပုိင္ခြင့္မရွိပါ၊တုိင္းရင္းသားျပည္သူလုထုအေနနဲ. ဒါကုိ လူထုတုိ က္ပြဲ၊အာဏာဖီးဆန္မွဳတုိက္ပြဲပုံစံျဖင့္ အခြန္ေငြကုိမေဆာင္ၾကပါနဲ.၊ေဆာင္စရာမလုိဘူး၊စစ္အစုိးရအားေပးေဆာင္ရမည့္ေငြ ေတြကုိကုိယ္အဖြဲ.နဲ.ကုိယ္စုထားပါ၊စစ္အစုိးရကုိျပန္တုိက္ရန္အတြက္သုံးစြဲပါ၊ခင္ဗ်ာတုိ.မေဆာင္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အကယ္၍ ဖမ္းဆီးမွဳေတြလုပ္လာရင္ ေထာင္မဆန္.ႏုိင္ပါ၊ပုိ.စတာေတြ၊စာရြက္စာတမ္းေတြနဲ. “တရားမဝင္အစုိးရ၊စိတ္မခ်နဲ.” `“နအဖအားအခြန္ေငြမ်ား၊ေဆာင္စရာမလုိအပ္ပါ” “ တရားဝင္အစုိးရေပၚလာမွ၊စိတ္ခ်ေဆာင္ၾကပါ”


နုိင္ငံျခားဝင္ေငြအခြန္ႏွင့္ မိသားစုထံေငြလႊဲမႈမ်ားစိစစ္ႀကီးၾကပ္ေတာ့မည္

ေကာင္းဝါသတင္းဌာန

ေကာင္းဝါ(ေအာက္တိုဘာ- ၃၀)။ ။ နုိင္ငံရပ္ျခားတြင္အလုပ္လုပ္ေနၾကေသာ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားအေပၚ ဝင္ေငြေပးေဆာင္မႈႏွင့္ မိသားစုထံေငြလႊဲေနမႈကိစၥရပ္မ်ားကို စိစစ္သြားရန္အတြက္ ျပည္ပအလုပ္လုပ္ကိုင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မီတီတရပ္ကိုဖြဲ႔စည္းကာ ေဆာင္႐ြက္ေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္တခ်ိဳ႔မွ ေဖၚျပထား သည္ကုိ ဖတ္႐ွဳခဲ့ရသည္။

စစ္အစိုးရမွ အမိန္႔ေၾကျငာခ်က္ အမွတ္ ၁၆/၂၀၀၉ ျဖင့္ စက္တင္ဘာ(၅)ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။
ထို႔အျပင္ အလုပ္သမားဝန္ၾကီးဌာနအပါအဝင္ အျခားအစိုးရဌာနမ်ား၊ လူမႈေရးအသင္းမ်ားမွ ျပည္ပသို႔အလုပ္လုပ္ ခြင့္ ေစလႊတ္ေနမႈမ်ားကိုလည္း စိစစ္ၾကီးၾကပ္သြားမည္ဟု သိရသည္။

ျပည္ပေရာက္အလုပ္သမားမ်ားအေနႏွင့္ ဝင္ေငြအခြန္သတ္မွတ္ထားသည့္ ဥပေဒအတိုင္းေပးသြင္းသြားရန္ႏွင့္ မိသားစုမ်ားထံ တရားမဝင္ေငြလႊဲေပးမႈမ်ားကိုလည္း စိစစ္သြားမည္ဟု ေဖၚျပထားသည္။

မိသားစုထံလႊဲေငြမ်ားအေနႏွင့္ လုပ္ခရ႐ွိမႈအခ်ိဳးအစားအလိုက္ ေငြလႊဲျခင္းေဆာင္႐ြက္ပုံမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀၀ လုပ္ခေအာက္ ရ႐ွိသူမ်ား၏ လစာ ၃၀ ရာခိုင္းႏွဳန္းကို၄င္း၊ ေဒၚလာ ၂၀၀ ႏွင့္ ၄၀၀ အၾကားရ႐ွိသူမ်ား၏ လုပ္ခ ၄၀ ရာခိုင္ႏွဳန္းကို၄င္း၊ ေဒၚလာ ၄၀၀ အထက္ရ႐ွိသူမ်ား၏ ၅၀ ရာခိုင္ႏွဳန္းကို၄င္း ျမန္မာနိုင္ငံသုိ႔ လႊဲပို႔ေပးရန္ႏွင့္ ၄င္းေငြကိုအစိုးရမွ အက္ဖ္အီးစီျဖင့္ ျပန္ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္႐ွိအေနအထားတြင္ နိုင္ငံျခားသို႔ တရားဝင္သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ေသာ အလုပ္သမားမ်ားမွာ သက္ဆိုင္ရာသံ႐ုံး မ်ားတြင္၄င္း၊ မိမိတို႔၏အလုပ္ ေအဂ်င္စီတြင္၄င္း ဝင္ေငြအခြန္မ်ားေပးေဆာင္ေနရသည္။

မေလး႐ွားနိုင္ငံတြင္ တရားဝင္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ နိုင္ခ်မ္းေအာင္အဆိုအရ ႏွစ္စဥ္ဝင္ေငြအခြန္ေပးေဆာင္ေန ရေသာ္လည္း ျမန္မာသံ႐ုံးအေနႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား၏လုံျခဳံေရး၊ လူမႈေရး၊ သြားလာေရးကိစၥအဝဝကို လုံးဝတာဝန္ ယူမႈမ႐ွိခဲ့ေၾကာင္း တရားမဝင္လာေရာက္သူမ်ားထက္ပင္ အခြင့္အေရးနည္းပါးေၾကာင္း နိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ အႏိွပ္ခံရ ျခင္းမွာ အတူတူပင္ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့သည္။

ဒီဝင္ေငြအခြန္ကိုေပးေဆာင္ရတာဟာ နိုင္ငံတကာဥပေဒနဲ႔ကိုက္ညီပါတယ္၊ သင့္လည္းသင့္ေတာ္ပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ တဖက္မွာ အခြန္ယူသလို တဖက္မွာသူတို႔ဘဝလုံျခဳံေရး၊ အလုပ္လုပ္ကိုင္တဲ့အခြင့္အလမ္း ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေအာင္ အစိုးရအေနနဲ႔လုပ္ေပးဘို႔လဲ တာဝန္႐ွိပါတယ္၊ ဒါကိုလစ္လ်ဳ႐ႈေနမယ္ဆိုယင္ မလိုလာအပ္တဲ့ျပႆနာအရပ္ရပ္ ေတြဟာ အလုပ္သမားေတြ ခံစားေနရမွာျဖစ္တယ္ဟု ဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္၌ စီးပြါးေရးပညာ႐ွင္တစ္ဦးက သုံးသပ္ေဖၚ ျပခဲ့သည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: