တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ

ျငိမ္ခ်မ္းေရးအစစ္အမွန္ဆုိတာေအာက္ကဗြီဒီယုိမွာရွိတဲ့သတၱဝါတုိ.၏စိတ္ဓါတ္မ်ဳိးရွိမွျဖစ္မယ္ေလ၊ The Real Peace Cannot Be Achieved by Force. It Can only Be Achieved by Understanding ဆုိတဲ့ဆုိရုိးစကားပဲ၊လက္ရွိဗမာစစ္အစုိးရေျပာေနတဲ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးတုိ.၊အမ်ဳိးသားျပန္
လည္သင့္ျမတ္ေရးတုိ.၊ျပည္ေထာင္စုမျပဳိကြဲေရးတုိ.ဟာ အႏွစ္သာရကင္းမဲ့တဲ့စကားလုံးေတြပဲ၊ ဒီအပုပ္ထဲကဒီပဲေတြဘဲ၊အနိမ္.ဆုံးအဆင့္ေပါ့ကြာ၊တိရိစၳာန္သတၱဝါေလာက္စိတ္ဓါတ္မ်ဳိးရွိရင္တုိးတက္မွဳအနည္းငယ္ေတြ. နဳိင္တယ္လုိ.ထင္ပါရဲ.။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: