တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ
ဗုိလ္ထိန္းေမာင္တုိ.အုပ္စုႏွင့္ေတြ.ဆုံးေဆြးေႏြးစဥ္ ဗမာစစ္တုိင္းမွဴးမ်ား၏မရုိသားတဲ့ျမင္ကြင္း

http://www.youtube.com/v/Iw4K_PQNreo&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfcfcf&hl=en_US&feature=player_embedded&fs=1

http://www.youtube.com/v/7JBMiS763aE&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfcfcf&hl=en_US&feature=player_embedded&fs=1

ဗမာစစ္တုိင္းမွဴးမ်ားႏွင့္ဗုိလ္ခ်ဳပ္၊ဗုိလ္မွဴးအဆင့္မ်ားပါဝင္ေသာဗုိလ္ထိန္းေမာင္တုိ.အုပ္စုႏွင့္ေတြ.ဆုံေဆြးေႏြးစဥ္မွာ မတ္တပ္ရပ္ျပီးဝုိင္းထေျပာေနျခင္း၊မ်က္လုံးမ်ားႏွင့္အမူအယာမ်ားကုိျငိမ္သက္မွဳမရွိျခင္း၊တစ္ေယာက္မႏုိင္တစ္ေယာက္ဝုိင္း
ေျပာ
ျပီးေရွ.ေနာက္စကားမ်ားကုိက္ညီမွဳၽမရွိျခင္း၊ဗုိလ္ထိန္းေမာင္ၾကားေကာင္းေအာင္ႏွင့္္စိတ္ခ်မ္းသာေအာင္စကားလုံးမ်ားသုံးျပီး
ေျပာ
ဆုိေဆြးေႏြးျခင္းကရင္ျပည္နယ္ရွိရင္ဗမာျပည္နယ္မရွိဘူးလားလုိ.ဗုိလ္ထိန္းေမာင္ေမးျမန္တဲ့အခါဗမာျပည္နယ္ဟာဧရာဝတီ
တုိင္း၊
ရန္ကုန္တုိင္း၊တနသၤာရီတုိင္းစေသာတုိင္း(၇)ခုပါဝင္ေၾကာင္းကုိဗုိလ္ခ်ဳပ္တစ္ေယာက္ကေျဖဆုိေနပုံကုိၾကည့္ရင္လူလိမ္ဦးႏု
သုံးႏွဳန္း တဲ့စကားလုံးမ်ားႏွင့္တူညီေနပုံ၊ကလိမ္က်စ္ဗမာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားေရးဆြဲထားေသာျပည္ေထာင္စုစနစ္အမည္ခံ၊တစ္ျပည္ ေထာင္စုစနစ္ပုံစံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ တူဆင္ေနပုံမ်ားကုိၾကားရျမင္ရတဲ့အခါဗုိလ္ထိန္းေမာင္တုိ.အုပ္စုအေပၚဒီစစ္အစုိးရကတန္ ဘိုးမထားပုံမ်ား၊စနစ္တက်လိမ္လဲေနပုံမ်ား၊ဗုိလ္ထိန္းေမာင္တုိ.ကလည္းႏုိင္ငံေရးအျမင္မရွိပုံမ်ား၊ေဆြးေႏြးႏုိင္စြမ္းညံ့ပ်င္းပုံမ်ား၊
၏ျမင္ကြင္းမ်ားကုိေတြ.ခဲ့ရပါသည္၊ ဗုိလ္ထိန္းေမာင္ညံ့ပ်င္းသလုိ၊လက္ရွိတုိင္းရင္းသားလူငယ္မ်ားမညံ့ေၾကာင္းကုိလည္းသတိ ျပဳမိတယ္၊ဗမာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ကလိမ္ကက်စ္မ်က္ႏွာႏွင့္အမူအယာမ်ားကုိက်ဳပ္တုိ.ကျဖတ္ကနဲၾကည့္လုိက္တာနဲ.သိေန တယ္၊သူတုိ.သုံးႏွုန္းတဲ့စကားလုံးမ်ားကုိလည္းဗမာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအဆက္ဆက္သုံးႏွဳန္းတဲ့စကားလုံးမ်ားတူဆင္ေနပုံမ်ား ကုိလည္းေတာ္လွန္ေရးသမုိင္းမွာဖတ္ခဲ့ရတယ္၊


Advertisements

Comments on: "ဗုိလ္ထိန္းေမာင္တုိ.အုပ္စုႏွင့္ေတြ.ဆုံးေဆြးေႏြးစဥ္ ဗမာစစ္တုိင္းမွဴးမ်ား၏မရုိသားတဲ့ျမင္ကြင္း" (1)

  1. အၾကားၿမင္ဆရာလား။အဂါၤရုပ္ဖတ္ဆရာလား။ေစာက္ရွုး

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: