တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ
ဒီအပုပ္ထဲကဒီပဲေတြရဲ.ထုတ္ျပည္ေၾကညာခ်က္၊ စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္မွဳစနစ္ေအာက္မွာဖြံ.ျဖဳိးတုိးတက္ေသာတုိင္းျပည္ျဖစ္ႏုိင္သည္ ဟူေသာအိပ္မက္မက္ေနသူမ်ားႏွင့္ႏုိင္ငံေရးတရားကုိဆြမ္းစားကြမ္းစားအျဖစ္ခံယူသူမ်ား၏ေၾကညာခ်က္
12_4_2009+ IBMO http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf?document_id=23859089&access_key=key-1cu7n2721w02abcbojxv&page=1&version=1&viewMode=list

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: