တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ
အီတလီဝန္ၾကီးခ်ဳပ္တုိက္ခုိက္ခံရသျဖင့္ေသြးထြက္ေမ့ေမ်ာျပီးေဆးရုံတင္ရ၊သြားႏွစ္ေခ်ာင္က်ဳိး၊

ထိပ္ေျပာင္ေမာင္သိန္းစိန္းတုိ.ႏွင့္ဗမာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားလည္းၾကည့္ထားပါ၊ကုိယ့္အလွည့္ေရာက္လာမည္၊
http://www.youtube.com/v/VpDkDQXZTqI&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfcfcf&hl=en_US&feature=player_embedded&fs=1

Bookmark and Share
Italian PM attacked update news video clip from The Nation

Description : A man attacked Italian Prime Minister Silvio Berlusconi as he was just leaving a rally in the northern city of Milan on Sunday.

The assailant got through security and hit the premier in the face.

Berlusconi was seen looking dazed and bloodied.

His injuries included a broken nose, two teeth knocked out and cuts to his lips that required stitches.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: