တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ
It Is a Habit of Evil Government of Burma.

Ethnic Nationalities Voice of Burma

It is obvious enough to tell everyone regarding who exposed a time bomb that went off at night time during the Karen New Year festival was going on well. The time bomb killed seven people and inured a dozen of Karen people. The new year festival transformed from the state of being happiness to the state of being sadness. It is possible to say that the successive Burma government adopted a strategy to expose the bombs and mines at every time ethnic nationalities hold their traditional or new year festivals. The reason is clear that the Burmese government intended to make the ethnic nationalities people fear, refrain from joining the festival, damage the festival and prevent the consequent of popularity for coming year.

The tradition of bomb explosion in Burma happened not only in Karen new year festival alone, it is also went off at other ethnic nationalities festivals such as, Mon national day, Shan New Year, Kachin Manau festival and so on.

အက်င့္ပါသူယုတ္မာေတြ

ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးမွာခ်ိန္ကုိက္မုိင္းေပါက္ကြဲတာဟာဘယ္သူလက္ခ်က္ျဖစ္တယ္ဆုိတာကုိေျပာျပစရာမလုိေလာက္ေအာင္ပင္ထင္ ရွားပါသည္၊သူလူစည္းကားတဲ့ညအခ်ိန္ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးမွာအၾကမ္းဖက္သမားအာဏာသိမ္းဗမာစစ္အစုိးရ၏လက္ခ်က္ေၾကာင့္ ကရင္ရြာသားမ်ားေသဆုံးခဲ့ရသည္၊ကရင္ႏွစ္သစ္ကုိပြဲေတာ္လည္းေပ်ာ္ပါးျမဴတူးျခင္းမွေၾကကြဲဝမ္းနည္းျခင္းပြဲေတာ္ျဖစ္သြားပါ
သည္၊တုိင္း၇င္းသားတုိ.၏ပြဲေတာ္မွာဗုံတုိ.မုိင္းတုိေပါက္ကြဲတာဟာဗမာစစ္အစုိးရအဆက္ဆက္၏က်င့္သုံးလာခဲ့တဲ့ဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ လုိ.ေျပာရင္မမွားႏုိင္ပါဘူး၊အေၾကာင္းကေတာ့ တုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထုအေနနဲ.၎တုိ.၏ပြဲေတာ္ဆင္ႏႊဲက်င္းပတဲ့ေနရာမွာ ေၾကာက္ရြံ.ထိတ္လန္.ျပီးလူမစည္းကားေအာင္၊ပြဲေတာ္ပ်က္ပ်ားေအာင္ႏွင့္ေနာင္ႏွစ္မ်ားက်င္းပတဲ့အခါလက္တြန္.ဆုတ္ေအာင္ တုိ.ျဖစ္ပါသည္၊

ကရင္ႏွစ္သစ္ကူတစ္ခုတည္မွာသာဗုံတုိ.၊မုိင္းတုိ.ေပါက္ကြဲေနတာမဟုတ္ပါဘူး၊မြန္အမ်ဳိးသားေန.၊သွ်မ္းႏွစ္သစ္ကူးေန.၊ကခ်င္ မေနာပြဲေတာ္တုိ.မွာလည္းႏွစ္တုိင္လုိလုိတစ္ေနရာမဟုတ္တစ္ေနရာအျမဲေပါက္ကြဲေနပါတယ္၊

ေအာက္မွာဖတ္ၾကည့္ပါ၊

Bomb exploded on the Mon National Day

A bomb exploded behind the stage where the Mon National Day celebration in Three Pagodas Pass was being held on the Thai-Burma border.

A resident attending the celebrations said two people were injured and sent to hospital. But the injuries were not serious. One was hurt on the waist and the other on the neck.

The NMSP detained a man who witnessed the explosion. The explosion occurred in a shop called ‘Swe –Ar’. The bomb was quite powerful, but no one knows what kind of bomb it was. Investigations will begin tomorrow.

The NMSP was trying to restart performances by Mon artistes at night when this report was being filed. But the performers also ran away from the celebration venue. It will be difficult to get them to come back.

Residents felt the culprits only wanted to disrupt the celebrations.

The officer said there has been no explosion like this before. This is the first time there has been a blast in Three Pagodas Pass during celebrations.

He added that “It is very sad for the Mon people and Mon National Day that the explosion disrupted peaceful celebrations”.

“Bomb blast at Mon National Day celebration venue”, IMNA , February 2, 2007

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: