တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ

မိခင္ပါတီသုိ႔ျပန္လာရန္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏သေဘာထားေၾကညာခ်က္

Kaowao
ဇန္နဝါရီ ၆၊၂၀၁၀။

ေကာင္းဝါ(ဇန္နဝါရီ- ၆)။ ။ မြန္လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ သစ္တစ္ဖြဲ႔ ထပ္မံဖြဲ႔စည္းခဲ့သူတုိ႔အေပၚသေဘာထား ခ်က္ကုိ မြန္ျပည္သစ္ပါတီမွ လြန္ခဲ့သည့္ဇန္နဝါရီလ (၁)ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ မြန္ဘာသာေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ ေကာင္းဝါသတင္းဌာနမွ ယေန႔တြင္ လက္ခံရ႐ွိသည္။(ေကာင္းဝါ၏မြန္ဘာသာက႑တြင္ ဖတ္႐ႈ႔ႏုိင္သည္- အယ္ဒီ တာ)

အဆုိပါေၾကညာခ်က္တြင္ ႏုိင္ဂ်လြန္းေထာ၊ ႏုိင္ထူး တုိ႔အား (၄၅)ရက္အတြင္း မြန္ျပည္သစ္ပါတီ/ မြန္ အမ်ဳိးသားတပ္မေတာ္သုိ႔ျပန္လာရန္ထပ္မံဘိတ္ေခၚ သည္ဟု အတိအလင္းေဖၚျပပါ႐ွိသည္။

၄င္းတုိ႔ႏွစ္ဦးသည္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီမွ ဗုိလ္မႉးႏွင့္ ဗုိလ္ႀကီးအဆင့္႐ွိၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး စစ္အစုိးရႏွင့္မြန္ျပည္သစ္ ပါတီ၏ ဆက္ဆံေရးအေနအထားကုိ လက္မခံလုိၾကသူမ်ားဟု သိရသည္။ အထူးသျဖင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔ကိစၥ ဟုသိရသည္။

၄င္းတုိ႔သည္ နယ္စပ္တစ္ေနရာကုိအေျခခံၿပီး မ်ဳိးခ်စ္ရဲေဘာ္ေဟာင္းအခ်ဳိ႕ကုိ ျပန္လည္စုစည္းကာ မြန္အမ်ဳိးသား ကာကြယ္ေရးတပ္မေတာ္ကုိ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္မွာ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ဝက္ခန္႔က ျဖစ္သည္။

စစ္အစုိးရသည္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ သေဘာတူညီမႈရယူခဲ့တြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲယုံမ်ွသာ ေျပာဆုိကတိျပဳခဲ့ၾကၿပီး ဆက္လက္၍ စစ္အစုိးရမွႏုိင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးေရးမ်ားမျပဳလုပ္ဘဲ ေနာက္ပုိင္းတြင္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔ ေျပာင္း လဲရန္ တဖက္သပ္ဖိအားေပးလာသည္ကုိ ေတြ႔႐ွိလာရသည္။

တနည္းအားျဖင့္ဆုိေသာ္ မြန္အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးတပ္မေတာ္ MNDA သည္ စစ္အစုိးရတပ္ဖြဲ႔ကုိဆက္လက္တုိက္ ခုိက္သြားရန္ႏွင့္ မြန္လူထုအားကာကြယ္ရန္ဟု ေအာက္တုိဘာလက ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ၄င္းတုိ႔၏ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖၚျပထားသည္ကုိ ေတြ႔႐ွိရသည္။

သုိ႔ရာတြင္ အဆုိပါမြန္အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးတပ္မေတာ္သည္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၊ မြန္အမ်ဳိးသားတပ္မေတာ္တုိ႔ႏွင့္ လုံးဝမပတ္သက္ေၾကာင္း မြန္ျပည္သစ္ပါတီထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖၚျပပါ႐ွိသည္။

ေကာင္းဝါမွဆက္သြယ္စုံစမ္းေမးျမန္းခ်က္အရ MNDA တပ္ဖြဲ႔တြင္ လူ၊ လက္နက္အင္အား တပ္ခြဲတစ္ခြဲခန္႔႐ွိၿပီး မြန္ျပည္နယ္၊ ေရးေတာင္ပုိင္းေဒသႏွင့္ ေရျဖဴၿမဳိ႕နယ္ေဒသ တဝုိက္တြင္ လႈပ္႐ွားလ်ွက္႐ွိသည္။

၄င္းတုိ႔လႈပ္႐ွားရာ အခ်ဳိ႕ေဒသသည္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီအုပ္ခ်ဳပ္လ်ွက္႐ွိေသာ ေဒသမ်ားလည္းဝင္ေရာက္လာေနကုိ သိ႐ွိရသျဖင့္ MNDA တပ္ဖြဲ႔မ်ား မြန္ျပည္သစ္ေဒသအတြင္း ဝင္ေရာက္မစြက္ဖက္ရန္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီထုတ္ျပန္ခ်က္ ေနာက္ဆုံးအပုိဒ္တြင္ သတိေပးေဖၚျပထားသည္။

မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ ေဒသတြင္း လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔ႏွစ္ဖြဲ႔ သုံးဖြဲ႔ျဖစ္လာခဲ့ေသာ္ အျမင္ႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားသာ ပုိမုိ ႐ွဳပ္ေထြးေစသျဖင့္ မြန္တုိင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမႈမ႐ွိ၊ ျပန္႔ႀကဲေနေသာ အင္အားစုမ်ားကုိ သေဘာ ထားႀကီးစြာျဖင့္ ျပန္လည္စုစည္းသြားမည္ဟု မြန္ျပည္သစ္ပါတီမွ ေဖၚျပေရးသားထားသည္။

လက္႐ွိစစ္အစုိးရကုိ တုိက္ခုိက္ေနေသာ အဖြဲ႔မ်ားမွာ ႏုိင္ပန္းၫြန္႔ ဦးစီးသည့္ ဟံသာဝတီျပန္လည္တည္ေထာင္ေရး ပါတီ၊ ႏုိင္ခ်န္းတိန္းအုပ္စု၊ ႏုိင္ဗင္းအုပ္စု၊ မြန္အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးတပ္မေတာ္ MNDA တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။

ျမန္မာစစ္အစုိးရႏွင့္ လက္နက္ခ်၊ ပူးေပါင္းလ်ွက္႐ွိသည့္ မြန္လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ားမွာ တနသၤာရီတုိင္းတြင္ ႏုိင္ခ်မ္း တိမ္း ဦးစီးေသာ ၿမဳိတ္ခ႐ုိင္ ေခ်ာင္ခ်ိေဒသအဖြဲ႔၊ ႏုိင္စုိက္ခ်မ္း (ေခၚ) ႏုိင္ဇံအဖြဲ႔၊ ႏုိင္ေအာင္ႏုိင္ ဦးစီးေသာ MNPCP တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။

အဆုိပါတပ္ဖြဲ႔အားလုံးမွာ စစ္အစုိးရႏွင့္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီး ေနာက္ပုိင္း အေျခအေနအရပ္ေၾကာင့္ မိခင္အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီမွ ထပ္မံပဲ့ထြက္လာေသာ အဖြဲ႔ငယ္မ်ားျဖစ္သည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: