တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ

ေသဒဏ္ခ်က္ခ်င္းရုပ္သိမ္းေပးပါရန္တုိင္းရင္းသားအသံမွေတာင္းဆုိျခင္း၊တုိင္းရင္းသားအင္းအားစုမ်ားအပါအ၀င္အတုိက္အခံ အင္းအာစုေတြအေနနဲ.ေခတ္မစားကမၻာမသုံးေခတ္ကုန္ေနျပီးျဖစ္ေသာဗမာစစ္အစုိးရ၏ေသဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းကုိအျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာလြတ္ျငိမ္ခ်မ္းသာခြင့္ကေနအျပင္းအထန္းကန္.ကြက္ရမည္၊ဗမာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအထဲမွာလည္းတုိင္းျပည္ႏွင့္လူထု ကုိခ်စ္ျမတ္ႏုိးသူရွိေနေၾကာင္းေျပာျပရမည္၊ဤကဲ့သုိ. အာဇာနည္းစာရင္းအက်ဳံးဝင္သူမ်ားကုိအသိအမွတ္ျပဳရမည္၊အာကာအ ကြယ္ေပးရမည္၊မ်က္စိမွိတ္၊ႏွဳတ္ပိတ္လက္ပုိက္မေနသင့္ပါ၊ဤလူေတြကုိတုိင္းျပည္ကုိခ်စ္လုိ.ကုိယ့္အသက္နဲ.ရင္ေနသူမ်ားမ ဟုတ္ေလာ?

သတင္းေပါက္ၾကားမႈျဖင့္ ထိန္းသိမ္းထားသူမ်ားကို ေသဒဏ္ေပးၿပီ

Advertisements

Comments on: "ေသဒဏ္ခ်က္ခ်င္းရုပ္သိမ္းေပးပါရန္တုိင္းရင္းသားအသံမွေတာင္းဆုိျခင္း" (1)

  1. ႏုိင္ငံေတာ္လုံၿခဴံေရးနဲ႔ နအဖမုန္းတီးတဲ႔စိတ္ ကြဲကြဲၿပားၿပားမသိတဲ႔သစၥာေဖာက္တို႔ရဲ႔ လမ္းကေတာ႔ဒီလမ္းပဲရွိလိမ္႔မယ္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: