တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ
NDF Call on Military Troops http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf

Comments on: "မဒတတပ္ေပါင္းစုမွျပည္သူ.စစ္သည္ေတာ္မ်ားသုိ.ပန္းၾကားလႊာ" (1)

  1. အေပါစားစည္းရုံးမူေတြနဲ႔ စစ္တပ္ၿဖိဴခြဲလို႔ရမယ္ထင္ေနလား။ စစ္တပ္ၿပိဳကြဲရင္တိုင္းၿပည္ဒုကၡေတြနဲ႔ရင္ဆိုင္ၿပီး အေထြေထြဒုကၡေတြၿဖစ္ေအာင္လုပ္ၿခငိေနတာလား။။။ မင္းတို႔ေတြစစ္တပ္မတည္ၿငိပ္မွ တိုင္းၿပည္ကခြဲထြက္ခ်င္တဲ႔ ဟာလုပ္ႏူိင္မယ္ဆိုၿပီ ခ်ီးဦးေႏွာက္ေတြနဲ႔စဥ္းစားၿပီးလုပ္မေနနဲ၊ အကုန္လံုးမင္းတို႕ေကာင္ေတြအသတ္မခံရေအာင္ပဲၾကိဳးစားဦး။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: