တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ

လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားေနထုိင္းမည့္လႊတ္ေတာ္အိမ္မျပီးစီးေသးတဲ့ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ေနပီးေသာ္တကၠစီ


(၁) ေနပီးေသာ္ တကၠစီငွားဖုိ.က ခရီးသြားဟုိတယ္မ်ားကတစ္ဆင့္ေခၚေပးမွပဲ၊

Video blogs from the month of January 2009 highlighted the Valley of the taxi is available. To use the city transport will require the services of a hotel floor pop up and then the 3-4.

(၂)၂၀၀၅ ခုႏွစ္ကတည္ကေျပာင္းသြားေပမဲ့၊လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအုံးကလုံးဝမျပီးေသး၊
Video blog from March 2009 that building political names to the Valley of the building is not finished. Although the government moved there from late 2005 was it.


(၃)ေတာေတာင္ေတြၾကာမွာတိတ္တိတ္ခုိးေနခ်င္တဲ့ဗမာဗုိလ္စစ္ခ်ဳပ္အာဏာရွင္မ်ား၏အိမ္ယာစီမံကိန္းလည္းမျပီးေသး၊
Building shaped by the emergence of new forest or hill. Business in the Valley of the continued general construction. Parliament is still not finished building as well. The upcoming elections later this year.

(၄)အာဏာရွင္မိသားစုမ်ား၏ေစ်းအေရာင္အဝယ္ျဖစ္လာမဲ့ေနရာကလည္းအျခားေနရာမ်ားနဲ.သိပ္မကြာ၊ခပ္ေျခာက္ေျခာက္ပဲ၊
Video blogs from the month January 2009 will be a shopping district. But also more thinly. No different to other locations. In new capital.


(၅)ေနပီေသာ္ မုဒ္ဝမွာဂိတ္ေတြမ်ားလွတဲ့ကြန္ကရစ္ထူထပ္တဲ့ကတၱရာလမ္းလည္းခပ္ေျခာက္ေျခာက္ပါပဲ၊
AFP image file on March 26, 2009 Dan Meeting billing on the new line from the Yangon City opened a new capital into the Valley of the names that enabled the previous day, only 1 of the official media said. that over a surface of a road traffic lane width of 8 feet of the 360 island road base, concrete floor 30 feet below the surface 6 inches thick, 12 inches thick, 870 ton truck is intuitively the names of the Valley. there are many construction until now.

(၆) ေနပီေသာ္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမွာမိန္မ၏ခြန္းအားကုိသာသုံးတာမ်ားတယ္၊ေယာက်ၤာသိပ္မသုံးရဲဘူး၊ေၾကာက္လုိ.ပါ၊
ေနပီေသာ္ကုိမီးရွိ.ခ်င္ရင္မိန္းမေတြကုိသာငွားၾကပါ၊ေယာက်ၤာဆုိ စိတ္ခ်လုိ.မရဘူး၊
AFP image file on March 26, 2009 Women workers play an important role in the construction Meeting. Until now. She is still their key workers in the construction locations. The new Metropolitan.

ထုိ.ေၾကာင့္၊ေနျပည္ေတာ္ဟာေနပီေသာ္ျဖစ္ေရာ၊ေသျပီးရင္ေတာင္မျပီးႏုိင္သျဖင့္ေသျပည္ေတာ္ဟုလည္းေခၚၾက၏၊ႏုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊စစ္ဗုိလ္မ်ား၊စစ္တပ္အရာရွိမ်ား၏အက်ဥ္းေထာင္ျဖစ္လာမည့္ေနျပည္ေတာ္သည္ ေသျပည္ေတာ္ဆုိတဲ့နာ မည္နဲ.အကုိက္ညီဆုံးျဖစ္ေၾကာင္းတင္ျပလုိက္ပါသည္၊

As poll looms, Myanmar still building parliament

NAYPYITAW, Myanmar
Sat Jan 16, 2010 11:37pm EST

addImpression(“10036173_Related News”); removeImpression(); addImpression(“10036174_Related News (Auto)”);

NAYPYITAW, Myanmar (Reuters) – Military-ruled Myanmar’s first parliamentary elections in 20 years are set for this year, yet construction on its parliament is not yet complete — suggesting little chance of a poll in the next few months.

World

The military junta has yet to set a date for the election. Some speculate it could take place in October or earlier.

A rare glimpse of the planned parliament in Myanmar’s remote new capital Naypyitaw shows much work to be done — from unfinished roads to painting many of the parliamentary complex’s 31 buildings, with pagoda-style roofs sheathed in scaffolding.

A Reuters correspondent who viewed the construction could not determine how much work if any was finished inside the buildings.

But the huge development underscores the rapid expansion of Naypyitaw, a sprawling city built from scratch just four years ago, where the reclusive military rulers of the former Burma have isolated themselves, some 320 km (200 miles) from the largest city and former capital, Yangon.

Naypyitaw — the name translates as “Abode of Kings” — is a maze of ministry buildings, government mansions, civil servants’ quarters and unfinished presidential palaces complete with grand Roman-style pillars — all rising from dusty, arid scrubland.

Bestowed with manicured, heavily watered lawns and forbidding stone walls, it bears no resemblance to the rest of Myanmar, one of Asia’s poorest countries, or even to nearby villages, where many people live in thatched wooden huts.

Attractions include five golf courses, seven resort-style hotels, drinkable tap water, a Western-style shopping mall, a large zoo, a sprawling “water fountain garden,” lavish mansions and 24-hour electricity in a nation beset by power outages.

A sleek new cinema is in the works along with dozens of buildings in a frenzy of construction carried out mostly by workers toiling in searing heat without modern equipment.

Women haul stacks of bricks balanced upon their head at one construction site, while men clear land with wooden-handled scythes at another. Ox-drawn carts transport wood on the new military-built highway from Yangon.

The government declines to disclose Naypyitaw’s cost but analysts and diplomatic sources say it must have cost billions of dollars, drawing criticism from aid groups over the priorities of a country facing chronic poverty and crumbling infrastructure.

But its rise reflects the strengthening diplomatic and financial muscle of Myanmar’s rulers as Southeast Asia and China tap its rich natural resources, from timber and natural gas to precious Burmese gems, despite Western sanctions imposed in response to rights abuses.

MISSING PULSE

A Western diplomat in Yangon expressed amazement at the scale of Naypyitaw, questioning how the government would occupy parliament’s 31 buildings, which are in addition to ministerial offices and three presidential palaces spread around the city.

“It’s astonishing how fast it is being built,” he said.

But one critical element is missing — a pulse. There’s no lively city center thronged with people, even four years after the government moved nearly all its workers there.

Though officials put its population at about 1 million, this is ballooned by four surrounding townships. And while a ban on foreigners has lifted and tourists are welcome, Naypyitaw itself feels like a high-end ghost town.

Its roads are puzzlingly wide, including one 20-lane boulevard, but they are largely empty. Civilian cars are rare. Its city center, a roundabout where five roads meet, is populated only by palm trees and potted flowers.

Restaurants are busy at night, but the city’s amenities — from parks to a double-tiered, fully lit golf driving range — are eerily empty. It’s possible to drive hours on the new highway from Yangon and see just a half a dozen cars.

One person they’re surely happy to leave in Yangon is opposition leader Aung San Suu Kyi, a Nobel laureate whose house arrest was extended in August.

Some experts say she may be released ahead of elections, but even then she is not expected to be allowed to play a significant role in politics after leading her National League for Democracy to a landslide victory in the last election in 1990, a poll the junta never recognized.Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: