တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ
တုိင္းျပည္မျငိမ္မသက္မွဳအေၾကာင္းျပခ်က္နဲ.၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကုိအခ်ိန္အကန္.အသတ့္မရွိေရႊ.ဆုိင္းမည္

ဗမာစစ္အစုိးရအေနနဲ. ၂၀၁၀ တြင္ျပဳလုပ္မည့္ေရြးေကာက္ပြဲကုိသူ.ဘက္အားနည္းခ်က္ေတြရွိေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္မလုပ္ျဖစ္ ေအာင္နည္းလမ္းရွာတဲ့အထဲမွာတုိင္းျပည္မျငိမ္မသက္မွဳအေၾကာင္းျပခ်က္နဲ.ေရြ.ဆုိင္းမည္လုိ.စစ္ဖက္နဲ.နီစပ္တဲ့သတင္းရပ္ကြ က္တစ္ခုကတုိင္းရင္းသားအသံကုိေျပာျပသည္၊

ပထမအားနဲခ်က္ကေရြးေကာက္ပြဲအလြန္အင္းအားျပဳိင္ဆုိင္မွဳေၾကာင့္အာဏာလႊဲေျပာင္းေရးအဆင္မေျပမွဳရွိတယ္၊စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ မ်ားအသက္လုံျခဳံေရးနဲ.ဆုိင္တယ္၊ဒုတိယအားနဲခ်က္က-လုံေလာက္တဲ့လူထုေထာက္ခံမွဳမစည္းရုံႏုိင္ေသးလုိ.၊တတိယအားနဲ
ခ်က္က-အာမခံႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား-အန္ေအလ္ဒီနဲ.တုိင္းရင္းသားႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားယဥ္ျပဳိင္လုိစိတ္မရွိတာႏွင့္တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ.မ်ားကုိစည္းရုံးမေအာင္ျမင္မွဳေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု၎စစ္ဖက္သတင္းရပ္ကြက္ကရွင္းျပသည္၊

ဗုိလ္သန္းေရြးအေနနဲ.သူေမြးထားတ့ဲၾကံ.ဖြတ္အသင္းကုိႏုိင္ငံေရးပါတီအသြင္ကူးေျပာင္းေပးျပီးေရြးေကာက္ပြဲႏုိင္ဖုိ.ရည္ရြယ္ ထားတဲ့အခ်ိန္မွာ တတိယအင္းအားစုလုိ.ေခၚတဲ့ႏုိင္ငံေရးအင္းအားစုေတြကတျခားေသာစစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္လွ်ိ.ဝွက္အားခ်ိတ္ ထားမွဳရွိတယ္လုိ.သူကဆက္ေျပာပါသည္၊

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အင္းအားစုမ်ားကုိနယ္ျခားေစာင့္တပ္အသြင္းကူးေျပာင္းဖုိ. တပ္မေတာ္စစ္ဘက္ေရးရာလုံျခဳံေရး အရာရွိ ဒု-ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးရဲျမင့္အားတာဝန္ေပးအပ္ထားသည္၊အသြင္းကူးေျပာင္းေရးသတ္မွတ္ကာလေက်ာ္လြန္ခဲ့ေသာ္လည္း သူတုိ.လုိအပ္တဲ့တပ္မ်ားစည္းရုံးမရတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဒု-ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးရဲျမင့္ကအခ်ိန္ပိတ္အစီရင္ခံခဲ့ျပီးျဖစ္သည္ဟုဆုိသည္၊

ဗိုလ္သန္းေရႊကုိယ္တုိင္ကလည္း မိန္.ခြန္းေျပာၾကားတဲ့ေနရာမွာ ေရြးေကာက္ပြဲကုိတရားမွ်တမွဳရွိေအာင္လုပ္ေပးမည္ဟုအၾကိ မ္ၾကိမ္ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္းဘယ္သူမွအေကာင္းမျမင္ဘဲ သူ.စကားကုိဘယ္သူမွမယုံတဲ့အတြက္ေၾကာင့္စိတ္ဆုိးေနတယ္ လုိ. စစ္ဖက္သတင္းရပ္ကြက္ကေျပာျပသည္၊သူေသဆုံးတဲ့အထိအာဏာဆုပ္ကုိင္သြားမည္လုိ.လဲၾကိမ္ေမာင္ေျပာဆုိခဲ့တယ္ လုိ.သူကဆက္ေျပာျပသည္၊

ထုိ.ေၾကာင့္၊ေနာက္ဆုံးခ်မွတ္တဲ့လမ္းစဥ္ကေရြးေကာက္ပြဲကုိအခ်ိန္အကန္.အသတ္မရွိေရႊ.ဆုိင္းတဲ့လမ္းစဥ္ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္၊ယင္ကဲ့သုိ.၊ေၾကညာလုိ.ရေအာင္ ျပည္တြင္းစစ္ဖန္တီးတဲ့ေနရာမွာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အင္းအားစုေတြကုိ အၾကီးအက်ယ္ထုိးစစ္ဆင္ျပီးျပည္တြင္းရွိအင္းအားျပဳိင္စစ္ဗုိလ္ေတြအၾကားလာဘ္ေပးလာဘ္ယူႏွင့္အက်င့္စာရိတၱပ်က္စီးမွဳ ေတြကုိအေၾကာင္းျပျပီအခ်င္းအခ်င္းးအေရးယူမွဳလုပ္မည္လုိ.ဆုိပါသည္၊

Advertisements

Comments on: "တုိင္းျပည္မျငိမ္မသက္မွဳအေၾကာင္းျပခ်က္နဲ.၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကုိအခ်ိန္အကန္.အသတ့္မရွိေရႊ.ဆုိင္းမည္" (1)

  1. 2008 ဖြဲ႔စည္းပံုကိုင္ထားၿပီးၿပီး ဘာမွမလုပ္စရာအေၾကာင္းမရွိဘူး။ ဆူဆူပူပူလုပ္ရင္ေတာ႔ စစ္တပိအုပ္ခဳပ္သက္ေနာက္ထကိ ႏွစိ ၂၀ ၾကာသြားႏုိင္တယ္။ ရွငိးရွင္းေၿပာရရငိအားလံုးကနအဖလကိထဲမွာပါ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: