တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ

နယ္စပ္ဇာတ္လမ္းဇာတ္ကားကုိ ေတာင္ကားရုိလုိင္နားရွိ South Aieken High School မွာျပသမည္
Film screening will show issues of Burma area


By RACHEL JOHNSON
Staff write

Students Taking Action Now for Darfur (STAND) လုိ.ေခၚတဲ့ ဒါေဖာ္အတြက္ခ်က္ခ်င္းအေရးယူတဲ့ေက်ာင္းသားအဖြဲ.သည္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ႏွစ္တုန္းကစတင္ခဲ့သည္၊အရင္တုန္းကဆုိ ဒါေဖာ္အေရးကုိကမၻာသိေအာင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေပမဲ့ဒီ တစ္ခါက်ေတာ့ဗမာျပည္အေရးကုိထူးထူးျခားျခားလုပ္ေဆာင္ေနတယ္လုိ. STAND အဖြဲ.ဝင္ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္က ေျပာျပသည္၊(Border Story=နယ္စပ္ဇာတ္လမ္းရုပ္ရွင္ဖန္းတီးထုတ္လုပ္သူသည္ ထုိင္းႏုိင္ငံမွာ သာသနာျပဳကေလးဘဝ ျဖင့္ၾကီးထားလာသူတစ္ေယာက္ျဖစ္သည္၊

ရုပ္ရွင္ဖန္းတီးထုတ္လုပ္သူ JOE Ilift ဟာထုိင္းႏွင့္ျမန္မာနယ္စပ္ႏွစ္ဘက္မွာတိတ္တဆိတ္ျဖစ္ေပၚေနေသာအၾကပ္အတည္ ကုိေျပာျပျပီး ရုပ္ရွင္ဟာ ဗမာစစ္အစုိးရရဲ.အၾကမ္းဖက္ညွင္းပမ္းႏွိပ္စက္မွဳဒဏ္ေၾကာင့္ အုိးမဲ့အိမ္မဲ့ဘဝေရာက္သြားေသာတုိင္း ရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားႏွင့္စိန္ေခၚရင္ဆုိင္ေနရျခင္းကုိျပသထားပါသည္၊ထုိ.လူမ်ဳိးမ်ားသည္ သူတုိ.ရပ္ရြာကေန ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရတဲ့အခါ ျပည္တြင္းအုိးမဲ့အိမ္မဲ့သူမ်ားလုိ.သတ္မွတ္ခံရျပီး ထုိင္းႏုိင္ငံဘက္ကုိကူးေျပာင္းေရာက္လာတဲ့ အခါသူတုိ.က ဒုကၡသည္မ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္ၾကသည္၊ရုပ္ရွင္ကားသည္ ျပည္တြင္းအုိးမဲ့အိမ္မဲ့သူမ်ား၏ဘဝႏွင့္ထုိင္းႏုိင္ငံရွိဒု ကၡသည္မ်ား၏ဘဝေရာ၊သူတုိ.တေတြအၾကပ္အတည္ရုန္းကန္ေန၇တဲ့ဘဝေတြကုိသိသာျမင္သာရုိက္ထားပါသည္၊

“ဤရုပ္ရွင္ကားဟာဗမာျပည္အေရးကုိတင္ျပတဲ့ေနရာမွာ ေကာင္းေသာရုပ္ရွင္တစ္ကားျဖစ္သည္၊(ဗမာျပည္)ဟာတကယ္ ရက္စက္လြန္တဲ့ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္သည္ ဟု စတန္အဖြဲ.ဝင္ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ကေျပာျပသည္၊

ထုိ.အျပင္၊ရုပ္ရွင္ကားသည္ဗမာျပည္ရဲ.ရွဴမဝေတာင္တန္ရွဴခင္းမ်ား၊တက္ၾကြလွဳပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ႏွင့္ဒုကၡသည္ကာယကံရွင္
မ်ားကုိကုိယ္ေတြ.ေမးျမန္ထားျခင္းမ်ားရုိက္ထားပါသည္၊
“ နယ္စပ္ဇာတ္လမ္းဇာတ္ကား” ကုိ ဒီေန. ၃ နာရီဆုိေက်ာင္းသားစုရုံးျပင္မွာျပသမည္ျဖစ္ျပီးအခမဲ့ၾကည့္ရွဴႏုိင္ပါသည္၊

ရုပ္ရွင္ကားအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္ႃပီး e-mail sshipes@aiken.k12.sc.us. ႏွင့္ Contact Rachel Johnson at rjohnson@aikenstandard.com.တုိ.ကုိဆက္သြယ္ေမးျမန္ႏုိင္ပါသည္၊

South Aiken High School students are taking action and spreading the word about international challenges.

Two years ago, students at SAHS started a chapter of Students Taking Action Now for Darfur (STAND). Since that time, students have been taking a stand about issues faced not only in Darfur but also around the world.

“Our goal is to spread awareness about Darfur, but this time we are doing something different with Burma,” said Nate Foutch, STAND member. “The filmmaker grew up as a missionary kid in Thailand.”

SAHS STAND will show “Border Story” today in the school auditorium at 3:30 p.m. Admission to the event is free of charge.

“Border Story,” created by student filmmaker Joel Iliff, “tells the story of a silent crisis on both sides of the border,” according to press materials. The film follows the challenges faced by ethnic minorities in Burma caused by being displaced from their homes by the violence of the country’s ruling military regime.

“When people are forced to flee from their villages, they become known as ‘internally displaced people (IDP).’ It is not until they cross an international border that they then become ‘refugees,'” states press materials. “‘Border Story’ takes an unflinching look into the lives of both IDPs inside Burma, refugees in neighboring Thailand and effectively documents the hardships they endure.”

“It is supposed to be a good movie that shares the issues of Burma. It is a really repressed country,” said Aaron Hodgkins, SAHS student.

The film showcases Burma’s mountainous scenery and includes interviews with activists and victims to present a human drama. For more information about STAND or the film, e-mail sshipes@aiken.k12.sc.us.


Contact Rachel Johnson at rjohnson@aikenstandard.com.


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: