တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ
မြန္ရဟန္းပ်ဳိတစ္ပါးမတရားအဖမ္းခံရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္ပေရာက္မြန္အမ်ဳိးသားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳေကာ္မတီ၏ထုတ္ ျပန္ေၾကညာခ်က္၊

OMCC Statement on Monk Arrest http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: