တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ
မြန္အမ်ဳိးသားေန.၏ပုိ.စတာမ်ား၊ျပည္တြင္း၊အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၊အဂၤလန္ႏုိင္ငံ၊ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ဂ်ပန္းႏုိင္ငံ၊ဒိန္မတ္ႏုိင္ငံ၊ကေနဒါႏုိင္ငံ၊
ၾသစေၾတရီးယားႏုိင္ငံ၊ထုိင္းျမန္မာနယ္စပ္ႏွင့္ကမၻာအႏွံ.မွာမွာလာမည့္ (၃၀)ရက္.တြင္(၆၃)ၾကိမ္ေျမာက္မြန္အမ်ဳိးသားေန.ကုိ
က်င္းပၾကမွာျဖစ္ပါသည္၊

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: