တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ
မြန္အမ်ိဳးသားေန႕တြင္ NLD ( မြန္ျပည္နယ ္) အစည္းအေ၀းက်င္းပ။

အမ်ိဴးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ မြန္ျပည္နယ္ စည္းရံုးေရးေကာ္မီတီ
အထူးအစည္းအေ၀းတရပ္ကို ဇန္နာ၀ါရီလ (၃၀) ရက္ေန႕တြင္က်ေရာက္ေသာ ၆၃
ၾကိမ္ေျမာက္ မြန္အမ်ိဳးသားေန႕တြင္ ဥကၠဌ ဦးလြန္းတင္ ေနအိမ္၌ က်ငး္ပခဲ့ရာ၊
ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးလြန္းတင္ ဦးညာဏ္၀င္း
အပါအ၀င္ မြန္ျပည္နယ္ စည္းရံုးေရး အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ မြန္ျပည္နယ္ လူမႈအေထာက္အကူအဖြဲ႕၀င္မ်ား
အျခားဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား စံုစံုညီညီ တက္ေရာက္ၾကျပီး ယေန႕ျဖစ္ေပၚေနေသာ
ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ရပ္တည္ခ်က္ႏွင့္
လက္ရွိအေနအထားမ်ား၊ မြန္ျပည္နယ္ စည္းရံုးေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္အတြင္း
ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနမ်ားကို ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း
ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျပီး အေရးၾကီးေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း
သတင္းရရွိပါသည္။


အီေမလ္းကေန ေပးပို.လာေသာသတင္းတစ္ပုိဒ္ျဖစ္သည္၊

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: