တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ
စစ္အစိုးရလွဳပ္ရွားမွဳအေပၚသတိထားေစာင့္ၾကည့္ေနရဟု မြန္ျပည္သစ္ပါတီဥကၠဌၾကီးမွေျပာၾကား
ဆူးပန္း၊ ေကာင္း၀ါေဖေဖၚဝါရီ ၁၊၂၀၁၀။
ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္ ဘုရားသုံးဆူျမိဳ႔နယ္အတြင္းက်င္းပခဲ့သည့္ (၆၃)ၾကိမ္ေျမာက္မြန္အမ်ိဳးသားေန႔ အခန္း အနားကို သဘာပတိၾကီးအေနျဖင့္တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ မြန္ျပည္သစ္ပါတီဥကၠဌၾကီးနိုင္ေထာမြန္ သည္
မြန္အမ်ိဳး သားေန႔ကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ မြန္တမ်ိဳးသားလုံးစည္းလုံးညီညြတ္မွဳ တည္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္ေနျပီးျဖစ္ေၾကာင္း မြန္ျပည္သစ္ပါတီအေနႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔ကိုလက္မခံသည့္အျပင္ (၂ဝဝ၈)ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒထဲမွ တခ်ိဳ႔အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပင္ဆင္ဖို႔လိုအပ္ေၾကာင္းေကာင္းဝါသတင္းဌာနကို ေျပာဆို ခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ မြန္အမ်ိဳးသားအေပါင္းတို႔ ညီညီညြတ္ညြတ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားေရး အတြက္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း ယခုလိုေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။

အမ်ိဳးသားေရးအတြက္အေရးၾကီးေနတဲ့ ဒီကေန႔လိုအခ်ိန္အခါမ်ိဳးမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔မြႏ္အမ်ိဳးသား ေတြအားလုံးက မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓါတ္ကိုအေျခခံျပီးေတာ့ ညီညြတ္မွဳကိုကြ်န္ေတာ္တို႔စုစည္းတည္ေဆာက္ရပါမယ္။ နိုင္ငံေရးအရေပါ့ ညီညြတ္မွဳခြန္အားအေနနဲ႔ တကယ့္အင္အားျဖစ္လာဖို႔ညီညြတ္မွဳကိုတည္ေဆာက္ျပီးေတာ့ ခိုင္မာေအာင္ ျပဳလုပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကေန႔ လက္ေတြ႔အေျခအေနအရလည္း MAU ဆိုတဲ့ မြန္အမ်ိဳးသား ေရးရာ သမဂၢကလည္း ရွိေနတယ္။ အဲဒီသမဂၢကေနတဆင့္ မြန္အမ်ိဳးသားေတြရဲ႔အဖြဲ႔အစည္း အသီးသီးကို စုစည္းျပီးေတာ့ ျပည္တြင္းျပည္ပမွာရွိတဲ့ မြန္အမ်ိဳးသားအေပါင္းကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ညီညြတ္မွဳပိုျပီး ရွိေအာင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ စုစည္းျပီးေတာ့ လက္တြဲျပီးေတာ့ေပါင္းစည္းရမယ္။ အဲဒီကေနတဆင့္ဆက္စပ္မွဳရွိရွိ မြန္တမ်ိဳး သားလုံး လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ေပါ့ အေထာက္အကူျဖစ္ေအာင္ကြ်န္ေတာ္တို႔ ပူးေပါင္းဆက္စပ္ျပီးေတာ့ လွဳပ္ရွားသြားမွာ အဲဒီလိုလွဳပ္ရွားယင္းနဲ႔ ညီညြတ္မွဳကိုပိုျပီးခိုင္မာေအာင္ ပိုျပီးေတာ့ထိေရာက္ေအာင္ အမ်ိဳးသား ေရးအတြက္ လုံးပမ္းသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီသည္ စစ္အစိုးရတိုက္တြန္းထားသည့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းေရးကို လက္မခံသည့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းတခုျဖစ္သည္။ စစ္အစိုးရမွအတန္တန္ဖိအားေပးခဲ့ေသာ္လည္း ပါတီညီလာခံမွ ဆုံးျဖတ္ ခ်က္အတိုင္းဆက္လက္ရပ္တည္ေနဆဲဟုဆိုသည္။ ယေန႔အထိ စစ္အစိုးရမွျခိမ္းေျခာက္ဖိအားေပးမွဳမ်ား မရွိေသး ေသာ္လည္း ၄င္းတို႔၏လွဳပ္ရွားမွဳမ်ားကို အထူးသတိထားေစာင့္ၾကည့္ေနရသည္ဟု ဥကၠဌၾကီး နိုင္ေထာမြန္မွ ယခု လိုေျပာဆိုခဲ့သည္။

နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔ဖို႔လဲကြ်န္ေတာ္တို႔က လူထုေတြရဲ႔အျမင္အရ ကြ်န္ေတာ္တို႔လက္မခံနိုင္ေသးဘူး။ အဲဒီအေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္ေနေတာ့ တဖက္ကစစ္အစိုးရက ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႔ရပ္တည္ခ်က္အေပၚေပါ့ လက္မခံ နိုင္တဲ့ ရပ္တည္ခ်က္အေပၚမွာ သူတို႔နဲ႔သေဘာမတိုက္ဆိုင္ေတာ့ အဲဒီအေပၚမွာသူတို႔ကဘယ္လို လွဳပ္ရွား လာမလဲဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကတဖက္က သတိထားေစာင့္ၾကည့္ေနရသည္ ဟုေျပာပါသည္။”

စစ္အစိုးရအေနႏွင့္ (၂ဝဝ၈)ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံစည္းမ်ဥ္းဥပေဒထဲမွ တခ်ိဳ႔အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပင္ဆင္ဖို႔လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးေရးျဖင့္နိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ား၏အေျဖကိုရွာသင့္ေၾကာင္း ဥကၠဌၾကီး နိုင္ေထာမြန္မွေျပာဆိုခဲ့သည္။
မြန္ျပည္သစ္ပါတီသည္ (၁၉၉၅)ခုႏွစ္ဇြန္လ(၂၉)ရက္ေန႔တြင္ စစ္အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္ဆဲကာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ အပစ္အခတ္ရပ္ဆဲေရးကာလအတြင္း ျမိဳ႔တြင္းစည္းရုံးေရးလုပ္ငန္းမ်ား စီးပြါး ေရးလုပ္ငန္းမ်ား နယ္စပ္ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေတာ္အတင့္အခြင့္အေရးရရွိခဲ့ေသာ္လည္း မိမိတို႔၏အေျခခံ ေဒသအမ်ားအျပားကို လက္လႊတ္ခဲ့ရသည္။ ယခုလည္းနယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔အသြင္ကို လက္မခံေသာ မြန္ျပည္သစ္ ပါတီႏွင့္ စစ္အစိုးရတို႔အၾကားတြင္ မေရရာမွဳမ်ားႏွင့္ သံသယျဖစ္စရာ အေနအထား တြင္ရွိေနသည္ဟု မြန္နိုင္ငံေရး အကဲခတ္သူတခ်ိဳ႔မွေျပာပါသည္

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: