တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ
ေနာ္လြီဇာ ဘင္ဆင္ သည္ ဦးေႏွာက္ကင္ဆာေရာဂါျဖင့္ေဖေဖၚဝါရီလ ၂ ရက္ေန.တြင္ေလာ့စ္အိန္ဂ်လိစ္ျမဳိ.မွာေသဆုံးသြားမွဳ အေပၚ တုိင္းရင္းသားအသံမွက်န္ရစ္သူမိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ကရင္အမ်ဳိးသားအားလုံးအတြက္ ထပ္တူထပ္မွ်ေၾကးကြဲဝမ္းနည္းပါ ေၾကာင္းဘေလာ့ကေန သဝဏ္လႊာေပးပုိ.လုိက္ပါသည္၊ေနာ္လြီဇာဘင္ဆင္ ေသဆုံးျခင္းသည္ တုိင္းရင္းသားမ်ားအားလုံးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီအင္းအားစုမ်ားအတြက္ မဟာဆုံးရွဳံးၾကီးမွဳတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္းတုိင္းရင္းသားအသံက ယုံၾကည္သည္။

Benson, Naw Louisa

Born in Rangoon in 1941 the daughter of a Portuguese Jew and his Karen wife. Naw Louisa became Miss Burma in both 1956 and 1958 and acted in number of a films. After studying in Boston she returned to Burma and, in 1964, married ex-5th Brigade Commander Lin Tin who had surrendered with Saw Hunter Tha Mwe. After LIn Tin’s death a year later near Thaton, she led his 5th Brigade back into the revolution. In 1967 she married an American, Glen Craing, and now lives in California where she is active in a number of overseas Karen organisations and pro-democracy groups.

ၾသဂုတ္လ၊၂၀၀၆ မွာျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ားစုံညီအစည္းအေဝးမွာေနာ္လြီဇာဘင္ဆင္ကုိေတြ.ရပုံ၊ (ေရွ.တန္ ဘဲဘက္ (၄)ေယာက္ေျမာက္၊

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: