တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ
(၆၃)ၾကိမ္ေျမာက္မြန္အမ်ဳိးသားေန.တြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏စစ္ေရးျပအခမ္းအနား
လြတ္လပ္ေသာမြန္သတင္းေအဂ်င္စီမွရယူသည္

http://www.youtube.com/v/fZND3yQ3Fn0&hl=en_US&fs=1&color1=0xe1600f&color2=0xfebd01&hd=1&border=1

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: