တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ
ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ (6)ႏုိင္ငံစစ္ေရးပူတြဲေလ့က်င့္ရာမွာ ေတာတြင္းအသက္ရွင္ေရးစစ္ေလ့က်င့္ခန္းတြင္ ကင္းျမီးေကာက္စားေနပုံ

ဒီေန.ကမၻာ.ျဖစ္ရပ္ဓါတ္ပုံမ်ားၾကည့္ရွဴခ်င္ရင္ဒီမွာႏွိပ္ပါ

NOT A PICKY EATER: A U.S. Marine ate a scorpion during a jungle survival exercise with the Thai Navy in Chon Buri Province, Thailand, Tuesday. More than 10,000 soldiers from six countries are participating in the Cobra Gold 2010 joint military exercise. (Chaiwat Subprasom/Reuters)Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: