တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ
ၾသစေၾတရီးယားအစုိးရအေနနဲ. ဗမာစစ္အစုိးရႏွင့္ ေရေၾကာင္းပူးတြဲစစ္ေလ့က်င့္ျခင္းကုိၾသစၾတရီးယား အတုိက္အခံပါတီတစ္ခုျဖစ္ေသာ Green ကေမးခြန္ထုတ္

ဗမာစစ္အစုိးရအေပၚ စစ္ေရးပိတ္ဆုိ.အေရးယူမွဳရွိပါလ်က္ ၾသစေၾတရီးယားအစုိးရအေနနဲ.ဘာေၾကာင့္ေရေၾကာင္းကင္းလွည့္ ေလွေတြကုိပုိ.ျပီး ပူးတြဲစစ္ေလ့က်င့္မွဳလုပ္ေနသလဲဆုိ.တာကုိ အတုိက္အခံပါတီတစ္ခုျဖစ္ေသာ ဂရိမ္းပါတီက အစုိးရကုိေမးခြန္ ထုတ္ေနပါသည္၊ၾသစေၾတရီးယား ေရေၾကာင္းကင္းလွည့္ေလွ HMAS Glenelg က မိလန္စစ္ေလ့က်င့္ပါဝင္ျခင္းကုိအဆုံးသ တ္ျပီးျဖစ္ပါသည္၊ ႏွစ္စဥ္ေရေၾကာင္းစစ္ပူးတြဲေလ့က်င့္မွဳကုိ အိႏၵိယအစုိးရကဦးေဆာင္ျပီး ဗမာအပါအဝင္ ၁၃ ႏုိင္ငံပါဝင္သည္၊
ဗမာစစ္အစုိးရအေပၚစစ္သင္တန္ႏွင့္လက္နက္မ်ားပံ့ပုိကူညီျခင္းပိတ္ဆုိ.အေရးယူမွဳကုိ ၾသစေၾတရီးယားအစုိးရကလက္မွတ္ေရး ထုိးထားေသာ္လည္း ဤပူးတြဲစစ္ေလ့က်င့္ပြဲတြင္ ပါဝင္လာတာ ၃ ႏွစ္ေျမာက္ျဖစ္သြားျပီးျဖစ္ပါသည္။

Australian Greens says Navy exercise with Burma unacceptable

Updated February 10, 2010 14:33:10

Australia’s minor opposition political party, the Greens, is questioning why Australia sent a Navy patrol boat to take part in a military exercise with Burma, despite having military sanctions against the regime. The Australian patrol boat, HMAS Glenelg, has just finished taking part in ‘Exercise Milan’. The annual exercise is organised by India and involves the navies of 13 countries, including Burma. It’s the third year Australia’s taken part, despite signing up to sanctions against Burma, which ban training and arms sales.

Presenter: Paul Allen


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: