တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ
တိုင္းရင္းသားမ်ားကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးရန္ မြန္နိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးမွတိုက္တြန္းထား

ဆူးပန္း ၊ ေကာင္း၀ါေဖေဖၚဝါရီ ၁၃၊၂၀၁၀။

တိုင္းရင္းသားမ်ားအေနႏွင့္ တျခားလူမ်ိဳးမ်ားအေပၚအရိုးခံစိတ္ဓါတ္ႏွင့္ ယုံၾကည္မွဳလြန္ကဲေသာေၾကာင့္ မိမိတို႔၏ကံၾကမၼာကို တပါးသူမ်ားအေပၚမပုံအပ္သင့္ေၾကာင္း ဘဝတူခ်င္းပူးေပါင္းျပီး ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး သင့္ေၾကာင္း ေအာက္ပါအတိုင္းတိုက္တြန္းေျပာဆိုခဲ့သည္။
“ကြ်န္ေတာ္တို႕တေတြဟာ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းေတြဟာ ကုိယ္လူမ်ဳိး ကုိယ့္တုိင္းရင္းသား အတြက္ လုပ္လုိ႕႐ွိရင္ အတတ္ႏုိင္ဆံုးက ကုိယ့္ေျခေထာက္ေပၚကုိယ္ရပ္တည္ ကုိယ္႕အားကုိယ္ကိုးျပီးေတာ႕ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းနဲ႕ပူးေပါင္းျပီးလုပ္တာက အမွန္ဆံုးလုိ႕ ကြ်န္ေတာ္ေတာ့ အဲဒီလုိတိုက္တြန္း ခ်င္တယ္။”

ေဖေဖၚဝါရီလ(၁၂)ရက္ေန႔သည္ျမန္မာျပည္လြတ္လပ္ေရးရရွိေရးအတြက္ ျပည္မေတာင္တန္းပူးေပါင္း ေရးအထိမ္းးအမွတ္ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည့္ သမိုင္းဝင္ေန႔တေန႔ျဖစ္ပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႔တကြ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ သီးျခားတည္ရွိေနသည့္နယ္ေျမေတြအားလုံး လုံးဝလြတ္လပ္ေရး ရယူရန္အတြက္ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုၾကခဲ့ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္လြတ္လပ္ေရးရရွိျပီးေနာက္ပိုင္း အာဏာရ အစိုးရ အဆက္ဆက္တို႔သည္ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ကိုလစ္လ်ဴရွဳခဲ့ၾကသည့္အတြက္ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ပြါးခဲ့ျပီး စစ္အာဏာရွင္ စံနစ္ ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္ဟု တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ UNLD(LA) ဥကၠဌ ဖယ္ခုံျမိဳ႔နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခြန္မာကိုဘန္းမွေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။

“ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက်ဆုံးသြားတဲ့ေနာက္ပိုင္းမွာဆိုရင္ အဲဒီကရခိုင္တို႔ မြန္တို႔ ကရင္တို႔ကို ျပည္နယ္မေဖၚေပးဘူး။ ဗမာျပည္အတြက္လဲျပည္နယ္မေဖၚဘူး။ အဲဒီနယ္ေျမအားလုံးကို ဆက္စုျပီးေတာ့ အဲဒီမွာဗမာျပည္မ ဆိုျပီးေတာ့ ဗဟိုအာဏာနဲ႔လႊဲထားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အဲဒီမွာ ပင္လုံစာခ်ဳပ္အရ တန္းတူရည္တူ အခြင့္အေရးကဆုံးရွံဳးသြားတယ္။ အဲတာေၾကာင့္ ျပည္နယ္မရရွိၾကတဲ့ကရင္တို႔မြန္တို႔ရခိုင္တို႔ ေနာက္ျပီးေတာ့တန္းတူရည္တူ အခြင့္အေရးဆုံးရွံဳးသြားတဲ့ ရွမ္းတို႔ကခ်င္တို႔ခ်င္းတို႔ ကရင္နီတို႔ကေနျပီးေတာ့ မေက်မနပ္ျဖစ္ၾကတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေရးနဲ႔အတူျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ပြါးခဲ့လို႔ ေနာက္ဆုံးျပည္တြင္း စစ္ေၾကာင့္ စစ္အာဏာရွင္က တိုင္းျပည္ရဲ႔အာဏာအရပ္ရပ္ကို ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ဦးနုထံမွာ သိမ္းယူထားတာ ျဖစ္တယ္။”

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္တကြ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား သေဘာတူညီထားသည့္ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ ကိုပစ္ပယ္ခဲ့သည့္အတြက္ တိုင္းရင္းသားမ်ားဘက္မွနစ္နာခ်က္အမ်ားအျပားရွိလာခဲ့ျပီး (၁၉၄၇) ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ အားနဲခ်က္မ်ားရွိေနေသာေၾကာင့္ (၁၉၆၁)ခုႏွစ္ဇြန္လ(၆)ရက္ေန႔တြင္ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ မ်ားစုေပါင္း၍ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ၾကီးျမိဳ႔တြင္ညီလာခံတရပ္က်င္းပခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ ညီလာခံကို တက္ေရာက္ ခဲ့သူ မြန္အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔၏ဒုဥကၠဌနိုင္ေငြသိမ္းမွ ၄င္း၏အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို ေကာင္းဝါသတင္း ဌာနသို႔ေအာက္ပါအတိုင္းေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။

“ေတာင္ၾကီးညီလာခံက ကြ်န္ေတာ္တို႕က တုိင္းရင္းသားရဲ႕အခြင့္အေရးအတြက္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ ေထာင္စုအသစ္ကုိ တည္ေထာင္ဖုိ႕အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႕က အသိအလင္းေဖာ္ျပတဲ႕ အစည္းအေဝး ျဖစ္ပါတယ္။ သေဘာကေတာ႕ဒီ ျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ခ်င္တဲ႕သေဘာကုိပဲ သူတုိ႕က အဲဒီ မွာတင္ျပခဲ႕တာျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႕ေတာင္ၾကီးညီလာခံမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႕က ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုကုိ တည္ေဆာက္ဖုိ႕ ေတာင္းဆုိခဲ႕တယ္။ အဲ႕ဒီကခြ်င္းခ်က္တစ္ခုကဘာရွိလဲဆိုေတာ႕ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းေတြကုိ သန္႕ရွင္းနဲ႕တည္ျမဲနဲ႔ ေပါင္းတဲ့အဖြဲ႕အစည္းေတြက အဲဒီအစုိးရ အဖြဲ႕ေတြျဖစ္တဲ့ဝန္ၾကီးေတြ ဒူးဝါးဆင္ဝါးေနာင္တို႔ဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႔ ဆန္႕က်င္ဖက္ေတြျဖစ္လာတယ္။ ေစာခ်စ္သန္းတို႕ဘာတုိ႕ ခုနအဲဒီ တည္ျမဲကလႊတ္တဲ႕ ပုဂၢိဳလ္ေတြက ဒီအစည္းအေဝးကိုလာျပီးေတာ့ တုိက္ရိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြယ္ဝုိက္ေသာ္လည္းေကာင္း ဆန္႕က်င္ဘက္ေတြလုပ္ၾကပါတယ္။”

တိုင္းရင္းသားမ်ားအေနႏွင့္ တျခားလူမ်ိဳးမ်ားအေပၚအရိုးခံစိတ္ဓါတ္ႏွင့္ ယုံၾကည္မွဳလြန္ကဲေသာေၾကာင့္ မိမိတို႔၏ကံၾကမၼာကို တပါးသူမ်ားအေပၚမပုံအပ္သင့္ေၾကာင္း ဘဝတူခ်င္းပူးေပါင္းျပီး ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး သင့္ေၾကာင္း ေအာက္ပါအတိုင္းတိုက္တြန္းေျပာဆိုခဲ့သည္။
“ကြ်န္ေတာ္တို႕တေတြဟာ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းေတြဟာ ကုိယ္လူမ်ဳိး ကုိယ့္တုိင္းရင္းသား အတြက္ လုပ္လုိ႕႐ွိရင္ အတတ္ႏုိင္ဆံုးက ကုိယ့္ေျခေထာက္ေပၚကုိယ္ရပ္တည္ ကုိယ္႕အားကုိယ္ကိုးျပီးေတာ႕ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းနဲ႕ပူးေပါင္းျပီးလုပ္တာက အမွန္ဆံုးလုိ႕ ကြ်န္ေတာ္ေတာ့ အဲဒီလုိတိုက္တြန္း ခ်င္တယ္။”

ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးသည္ ပင္လုံစာခ်ဳပ္မွအေျချပဳျပီးမွရရွိလာသည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေခတ္အဆက္ဆက္ အုပ္ခ်ဳပ္လာသည့္ အာဏာပိုင္မ်ားအေနႏွင့္ တိုင္းရင္းသားတို႔၏မူပိုင္အခြင့္အေရးကို ျပဌာန္းမေပးယုံသာမက မ်ိဳးျပဳတ္သြားေအာင္ ေသြးေႏွာစံနစ္ျဖင့္ေသာ္၄င္း သတ္ျဖတ္ျခင္းျဖင့္ေသာ္၄င္း စာေပသင္ၾကားခြင့္ကိုပိတ္ပင္ ေသာနည္းျဖင့္ေသာ္၄င္း ယဥ္ေက်းမွဳထုံးစံမ်ားကိုေဖ်ာက္ပစ္ေသာနည္းျဖင့္၄င္း ျပဳလုပ္ေနဆဲျဖစ္သျဖင့္ အဆိုပါ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ လူမ်ိဳးတမ်ိဳးႏွင့္တမ်ိဳး အထင္ျမင္လႊဲမွားေစသည့္အျပင္ ခ်စ္ၾကည္ေသြးစည္းညီညြတ္မွဳကို လည္း ပ်က္ျပားေစသည္ဟု တိုင္းရင္းသားအေရးေလ့လာသူမ်ားမွဆိုပါသည္။


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: