တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ

ဗုိလ္ခ်ဳပ္တင္ဦးလြတ္ေျမာက္လာတာကုိ တုိင္းရင္းသားအသံမွဝမ္းေျမာက္စြာၾကဳိဆုိပါသည္၊က်န္ရွိေနေသာတုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ေသာဦးခြန္းထြန္းဦး၊ဗုိလ္
ခ်ဳပ္ေဆထင္စေသာသူမ်ား၊ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ေသာမင္းကုိႏုိင္၊ကုိကုိၾကီး၊ကုိေဌးၾကြယ္စေသာသူမ်ားႏွင့္ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကီးတုိ.ကုိလည္းခြ်င္းခ်က္မရွိလြတ္ေျမာက္ေစခ်င္သည္၊ဗုိလ္ခ်ဳပ္တင္ဦးလြတ္ေျမာက္လာျခင္းသည္တုိင္းရင္းသား
ျပည္သူလူထုအားလုံးအတြက္ျပတ္သားတဲ့ေအာင္ပြဲခံႏုိင္မည္လုိ.ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္းႏွင့္အန္ေအလ္ဒီပါတီ၏မျပတ္သားတဲ့မူဝါဒ မ်ား၊လမ္းစဥ္မ်ားကုိျပည္သူလူထုႏွင့္တုိင္းရင္းသားမ်ားဆက္လက္မ်က္စိေယာင္ေဒါင္ေဒါင္မခံရေအာင္ျပန္လည္ခ်မွတ္ေပးရာ
တြင္ဦးေဆာင္ႏုိင္မည္လုိ.ေမွ်ာ္လင့္တၾကီးေစာင့္ေမွ်ာ္ေနပါေၾကာင္းတင္ျပအပ္ပါသည္။Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: