တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ
(၆၂)ၾကိမ္ေျမာက္ခ်င္းအမ်ဳိသာေန.ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

62 Chin National Day http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf?document_id=27247434&access_key=key-vn4dl60hj5mmlz59app&page=1&viewMode=list

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: