တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ
ေမာင္သန္းေရႊဦးေဆာင္ေသာမဟာလူမ်ဳိးၾကီးဝါဒအေပၚအေျခခံေသာအာာဏာရွင္ဗမာစစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြကုိသတိေပးျခင္း၊
ရာဒုိဗန္ကရာဒစ္၊လူသားမ်ဳိးႏြယ္ေတြအေပၚေစာကားသတ္ျဖတ္ခဲ့သူကႏုိင္ငံတကာတရားရုံမွာလိမ္လည္ထြက္ဆုိေနပုံ၊
http://www.youtube.com/v/26D1aG9rJ-o&hl=en_US&fs=1&

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: