တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ
“For Sanitary Purposes, There Are No Burmese Allowed”
“သန္.ရွင္းေရးအတြက္ ဗမာျပည္သားမ်ားမဝင္ရ ”

http://www.wane.com/dpp/news/wane-ftwayne-Rickers-sorry-for-anti-Burmese-sign
သူမ်ားႏုိင္ငံမွာခဏလာေနတာပဲျဖစ္ျဖစ္၊အျမဲအေခ်ခ်ေနထုိင္တာပဲျဖစ္ျဖစ္ စည္းကမ္းရွိၾကပါ၊ညီညြတ္ၾကပါ၊ေစာင့္ေရွာက္ၾကပါ၊ ကုိယ့္လူအဖြဲ.အစည္းအေပၚအျခားလူ.အဖြဲ.အစည္းေတြရဲ.အထင္ေသးမွဳမရွိေစနဲ.၊ဘဝေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ၾကဳိးစားၾကပါ၊ေစာ က္ပ်င္းသမားမလုပ္ၾကနဲ.၊ယဥ္ေက်းၾကပါ၊မတူကြဲျပားမွဳကုိလက္ခံပါ၊ဒီမုိကေရစီစနစ္အစစ္အမွန္ကုိေလ့လာျပီးဘဝျမွင့္တင္ၾကပါ၊

http://www.wane.com/video/videoplayer.swf?dppversion=6494

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: