တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ

 ဗမာစစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ တုိင္းရင္းသားမ်ားအေပၚရုိသားမွဳမရွိ၊ကတိမတည္တဲ့လူလိမ္မ်ားျဖစ္သည္၊ထုိ.ေၾကာင့္၊ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအေနျဖင့္ ဗမာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ.ကင္းကင္းကြာကြာေနသင့္ျပီးကုိယ့္လြတ္ေျမာက္ေရးအတြ က္ကုိပဲစီမံကိန္းခ်မွတ္ျပီးဦးတည္ၾကပါ၊ထုိ.လူေတြနဲ.ရွဳပ္ရွဳပ္ေထြးေထြးရွိေနသမွ်ကာလပတ္လုံးသင္တုိ.လူမ်ဳိး၊ဘာသာစကား၊ သာသနာ၊ယဥ္းေက်းမွဳပေပ်ာက္သြားရုံသာမက သမုိင္းမွာလည္း ”လူအ လူညံ့” လူမ်ဳိးအျဖစ္သူမ်ားရယ္စရာေရသားခံရ လိမ္မည္ကုိ သတိမူသင့္ပါေၾကာင္း တုိင္းရင္းသားအသံမွထပ္ခါတလဲလဲ သတိေပးလုိက္ပါသည္၊လူလိမ္ေတြနဲ.စကားေျပာ ဆုိမွဳကုိေရွာင္ၾကည္ပါ၊ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမွဳကုိေရွာင္ၾကည္ပါ၊၃ႏွင့္၄သကဲ့သုိ.ေနထုိင္ၾကပါ၊လြတ္လပ္မွဳအတြက္အစြမ္းကုန္ၾကိဳပမ္းၾက ပါ၊

့့့့

Advertisements

Comments on: "ဗမာစစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ တုိင္းရင္းသားမ်ားအေပၚရုိသားမွဳမရွိ၊ကတိမတည္တဲ့လူလိမ္မ်ားျဖစ္သည္၊" (1)

  1. ရိုးသားမူမရွိဘူးလိမ္တယ္ဆိုရင္ဖြဲ႔ၿပီးမွေၿပာရင္ေတာ႔ဟုတ္တယ္။ခုကဖြဲ႔မွမဖြဲ႔ရေသးပဲ.ဘာေတြကိုအဆိုးၿမင္တဲ႔စိတ္နဲ႔ေၿပာခ်င္ေနတာလဲ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: