တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ

စစ္အစိုးရ နဲ႔ တိုင္းရင္းသား ပဋိပကၡ    
VOA သတင္းဌာန
02 April 2010

လြန္ခဲ့တဲ့ (၄၈) ႏွစ္က စစ္အာဏာသိမ္းကတည္းက ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့တဲ့ စစ္အစိုးရေတြဟာ ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈ အားေကာင္းဖို႔ကုိသာ ဦးစားေပးပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ ႔ ေတာင္းဆိုခဲ့မႈကို ဂရုမစိုက္တာမ်ားပါတယ္။ စစ္အစိုးရ နားလည္တဲ့ အမ်ဳိးသားစည္းလံုးေရးဟာ အမိန္႔နာခံေရး ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္တဲ့ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုေတြ ပိုမိုမ်ားျပားလာပါတယ္။ ၁၉၇၄ မွာ တပါတီ ဆိုရွယ္လစ္အေျခခံ ဥပေဒကို ျပဌာန္းၿပီး ခ်င္း၊ ရခိုင္ နဲ႔ မြန္ျပည္နယ္ သတ္မွတ္ခ်ိန္မွာ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေနတဲ့ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔ေပါင္း (၂၀) ေက်ာ္ ရွိေနပါၿပီ။ ၁၉၈၈ လူထုအံုၾကြမႈႀကီး ျဖစ္ေပၚလာေတာ့မွ စစ္အစိုးရဟာ တရုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္က တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတြနဲ႔ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးၿပီး အပစ္အခတ္ရပ္စဲႏိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။အခုလည္း ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို တဖက္သတ္ျပဌာန္းၿပီး ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပံုစံေတြ ေဖာ္ျပထားေပမယ့္ လက္ေတြ႔ကေတာ့ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အားလံုးကို ဗမာစစ္တပ္ လက္ေအာက္ခံအျဖစ္ သိမ္းသြင္းေနတဲ့အတြက္ ဗမာစစ္တပ္နဲ႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကို္င္ေတြအၾကား အခ်ိန္မေရြး စစ္ျဖစ္ႏိုင္တဲ့ အေျခအေနကို ေရာက္ေနပါတယ္။ လက္နက္ပစၥည္းနဲ႔ လူအင္အားမ်ားတဲ့ စစ္အစိုးရဟာ တိုင္းရင္းသား ျပႆနာကို လက္နက္နဲ႔ မေျဖရွင္းႏိုင္ပဲ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီၾကားထဲ စီးပြားေရးျပႆနာကို မေျဖရွင္းႏိုင္တဲ့အတြက္ တိုင္းသူျပည္သားေတြဟာ ဗမာစစ္အစိုးရကို အယံုအၾကည္ ကင္းမဲ့လာပါတယ္။၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို ဆန္႔က်င္တဲ့ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုေတြကို ဗမာစစ္အစိုးရက ဖိႏွိပ္ၫွင္းပမ္းႏွိပ္စက္ပံုနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး Amnesty International ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က လြန္ခဲ့တဲ့ ေဖေဖၚဝါရီလမွာ (၆၆) စာမ်က္ႏွာ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ထားခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူ တိုင္းရင္းသား (၇၀၀) ေက်ာ္ ေပးတဲ့သတင္း အခ်က္အလက္ေပၚမွာ အေျခခံထားတဲ့ အစီရင္ခံစာ ျဖစ္ပါတယ္။ တရုတ္၊ ထိုင္း၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္ကို ထြက္ေျပးလာသူေတြကို ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းေတြက ေပးတဲ့ သတင္းေတြကိုလည္း ရယူပါတယ္။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို တိုင္းရင္းသားေတြက ျပည္နယ္ (၇) ခုစလံုးမွာ နည္းမ်ဳိးစံုနဲ႔ ကန္႔ကြက္ၾကပါတယ္။ စစ္အစိုးရေျပာသလို ေသာင္းေသာင္းဖ်ဖ် ေထာက္ခံတာမဟုတ္ဘဲ ေနရာအႏွံအျပားမွာ ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။
စစ္အစိုးရရဲ ႔ လုပ္ရပ္ေတြကို သေဘာမတူေၾကာင္း ၿငိမ္းခ်မ္းစြာကန္႔ကြက္တဲ့ တိုင္းရင္းသားေတြကို ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ၿပီး ႏွိပ္စက္ၾကပါတယ္။ တုိင္းရင္းသားအမ်ားစုဟာ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အန္အယ္လ္ဒီ ကို ေထာက္ခံမဲေပးခဲ့ၾကသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အန္အယ္လ္ဒီ သို႔မဟုတ္ ေဒသခံ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္သူကုိလည္း စစ္အစုိးရက ရန္ရွာပါတယ္။ လက္နက္ကိုင္ တိုက္ပြဲ၀င္ေနတဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ပတ္သက္တယ္လိုပ ယူဆတဲ့ တိုင္းရင္းသားအရပ္သားေတြကို အျပစ္ရွာၿပီး အျပင္းအထန္ အေရးယူပါတယ္။ ဥပမာ SSA (Shan State Army) ေတာင္ပိုင္းရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ နဲ႔ ပတ္သက္တယ္လို႔ ဗမာစစ္တပ္က မသကၤာတဲ့ တုိင္းရင္းသားအရပ္သားေတြကို ႏွိပ္စက္ၫွဥ္းပမ္း သတ္ျဖတ္ပံုေတြကို လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ဗမာစစ္အစုိးရဟာ သူခ်ဳပ္ကို္င္လို႔မရတဲ့ လူမႈေရး၊ ဘာသာေရး၊ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႔အစည္းေတြကို အျပစ္ရွာဖို႔ အၿမဲတမ္းႀကိဳးပမ္းေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ ကရင္၊ ကခ်င္၊ ခ်င္း တိုင္းရင္းသားေတြဟာ စစ္အစိုးရ ေႏွာက္ယွက္တာကို ခံေနရပါတယ္။ ရွမ္းနဲ႔ ကရင္ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ ႔ စာေပနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီေတြကို ၂၀၀၈ ခုနွစ္က မွတ္ပံုတင္ခြင့္ ပိတ္ပင္လုိက္ပါတယ္။ တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြအားလံုး စစ္အစုိးရ ဖိႏွိပ္ၫွဥ္းပမ္း အႏိုင္က်င့္တာ ခံေနၾကရပါတယ္။ စီးပြားေရးအေျခခံေတြ တည္ေဆာက္တဲ့ စီမံကိန္းေတြေၾကာင့္လည္း တိုင္းရင္းသားေတြ နစ္နာဆံုးရႈံးေနၾကရပါတယ္။ဥမာ တရုတ္ျပည္နဲ႔ ထိုင္းႏိုင္ငံကို လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေရာင္းစားဖို႔ ရည္ရြယ္တဲ့ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမွာ ေရကာတာ တည္ေဆာက္တာဟာ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားေတြရဲ ႔ ဘ၀ဓေလ့ကို အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစပါတယ္။ မိမိဘဝ ထိခိုက္ပ်က္စီးမွာကို စိုးရိမ္လို႔ ကန္႔ကြက္တာကို စစ္အစုိးရက မၫွာမတာ တံု႔ျပန္ေလ့ရွိပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ တိုင္းရင္းသားေဒသႏၱရအစိုးရကို တည္ေထာင္ဖို႔ အလားအလာရွိေပမယ့္ အတိုက္အခံ တုိင္းရင္းသားအုပ္စုေတြ အႏိုင္မရေအာင္ စစ္အစိုးရက ႀကံစည္ႏိုင္တယ္လို႔ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔က ဆုိပါတယ္။ရခုိင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴက ေရႊဓါတ္ေငြ႔နဲ႔ ေရနံပိုက္လိုင္း စီမံကိန္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဧရာဝတီျမစ္စံု ေရကာတာ၊ ရွမ္းျပည္နယ္က တာဆန္းေရကာတာ၊ ကရင္ျပည္နယ္က ဝဲႀကီး၊ ဟတ္ႀကီး နဲ႔ ဒါးဂြင္ ေရကာတာ စတဲ့ စီမံကိန္းေတြကို ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပၾကေပမယ့္ အစိုးရတပ္က အလံုးအရင္းနဲ႔ ေနရာယူၿပီး ေဒသခံေတါကို ဖိႏွိပ္ထားပါတယ္။ ေသနတ္ျပၿပီး စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္သလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ နီးလာေလေလ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ဆန္႔က်င္သူေတြ အျပင္းအထန္ ႏွိပ္ကြက္ခံရေလေလ ျဖစ္လာမွာ စိုးရိမ္ရတယ္လို႔လည္း ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ က သံုးသပ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြကို ရုတ္သိမ္းေပးဖို႔ Amnesty International အဖြဲ႔က ဗမာစစ္အစိုးရကို ေတာင္းဆိုထားပါတယ္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: