တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ
ဧရာဝတီသတင္းေထာက္ဟုယုံၾကည္ရေသာျမန္မာသတင္းေထာက္တစ္ေယာက္၊ရွပ္နီလုံျခဳံေရးအေစာင့္မ်ား၏ကုိယ္ထိလက္ ေရာက္ေစာ္ကားေနပုံ၊

ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးသည္ ဧရာဝတီသတင္းဌာန၏လက္ရွိသတင္းေထာက္သုိ.မဟုတ္ဧရာဝတီသတင္းေထာက္အေဟာင္းတစ္ ေယာက္ျဖစ္သည္ဟုထုိင္းသတင္းေထာက္ေတြကေျပာဆုိေနၾကပါသသည္၊ သူမသည္ အႏၱရာယ္ကင္းလြတ္ဇုံ၊ Pathumwanaram ပထုမ္ဝမ္နာရာမ္ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမွာသတင္းစုံစမ္းေနခ်ိန္မွာ ရွပ္နီအုပ္စုေတြအိမ္ျပန္ခ်င္တဲ့အေၾကာင္း၊ စသည့္သတင္းအစအနပါေသာသတင္းေရသားခ်က္ကုိ လြယ္အိတ္ထဲမွာရွပ္နီအေစာင့္ေတြရွာေဖြေတြ.ရွိမွဳေၾကာင့္ယခုလုိဖမ္ းဆီးလုိက္တာျဖစ္ေၾကာင္းေျပာပါသည္၊
အမ်ဳိးသမီးသတင္းေထာက္ဖမ္းဆီးခံရျပီးေနာက္ ရွပ္နီအေစာင့္ေတြက သူမကုိ ဇာတ္ခုံေပၚမွာသယ္ေဆာင္သြားဖုိ.ၾကဳိးစားေန ပါသည္၊အျခားေသာထုိင္းသတင္းေထာက္ေတြက သူမကုိကူညီဖုိ.ဘာမွမတတ္ႏုိင္ပဲျဖစ္ေနတယ္၊

Monday, May 17, 2010 11:33:54 PM

tukky_nt: Reds attacked Burmese journalist from Irrawady in Pathumwanaram Temple, claiming she distorted information reds wanted to go home:INN
Monday, May 17, 2010 11:32:34 PM
veen_NT: RT @suthichai: RT @jin_nation: TR @satien_nna: The Burmese journo is brought to Rajprasong stageี –http://tweetphoto.com/22910119
Monday, May 17, 2010 11:31:45 PM
veen_NT: RT @suthichai: RT @Orapim_NMG: TR @satien_nna: the Burmese journo photoี http://tweetphoto.com/22909814
Monday, May 17, 2010 11:31:14 PM
veen_NT: A Burmese journo intv women/kids at (weapon-free zone) at Wat Pathumwanaram was physically attacked by #redshirt protesters. TR @yoware
Monday, May 17, 2010 11:30:08 PM
tulsathit: INN says a Burmese female reporter has been assaulted inside Pathumwanaram Temple, the temporary red shelter.
Monday, May 17, 2010 11:29:35 PM

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: