တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ
လက္လဲပခုံးေျပာင္း၊


ဖဆပလ၊မဆလ၊တလစ၊နဝတ ႏွင့္နအဖ၊
အမည္နာမမ်ဳိးစုံျဖင့္၊ ဇာတ္လမ္းတူဇာတ္ကားမ်ား၊
ငါတုိ.ရွဴစားခဲ့ေလျပီ။

ဖဆပလ လည္း၊ ငါတုိ.ကုိဘဲ၊
မဆလ လည္း၊ငါတုိ.ကုိဘဲ၊
တလစ လည္း၊ငါတုိ.ကုိဘဲ၊
နဝတ လည္း၊ငါတုိ.ကုိဘဲ၊
နအဖ လည္း၊ငါတုိ.ကုိဘဲ၊
ထာဝရျမဲဒုကၡေပးခဲ့ေလျပီ။

ေနာက္ခါလာမည့္ ၾကံ့ဖြတ္တုိ.၊ဘာတုိ.ဆုိပါစုိ.၊
”ဗုိလ္” ဆိုသူမ်ားမွ ”ဦး”ဆုိသူမ်ားသုိ.ေျပာင္းထားတဲ့လူေတြပဲ၊
မေဟာသဓာဇာတ္မွာမာတုေယာင္ေဆာင္ထားတဲ့ဘီလူးမလုိပဲ၊
သားကုိသနားဖုိ.ရာလုတာမဟုတ္၊
အသားကုိဝါးစားဖုိ.ရာအားထုတ္တာတကယ္။

လက္တစ္ဖက္ေညာင္လုိ.၊အျခားတစ္ဖက္လဲတာ၊
ပခုံးတစ္ဖက္ေညာင္လုိ.၊အျခားတစ္ဖက္ေျပာင္းတာ၊
ဘယ္သူဘယ္ဝါ၊ဘာညာေဟာေျပာေနတာ၊
အာရုံေနာက္တာၾကာလွျပီ၊

ဇာတ္လမ္းကေတာ့၊လက္လဲပခုံးေျပာင္းပါပဲ။

ကပၸိယကံဆုိး

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: