တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ
စစ္ရာဇာဝတ္မွဳေျမာက္ေသာဗမာစစ္အစုိးရကုိစုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ကုလသမဂၢအားအေမရိကန္အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား
ေတာင္းဆုိ

US Senators Want UN Investigation of Myanmar,

By Associated Press Writer

WASHINGTON (AP) A group of 32 U.S. senators is urging the Obama administration to support a United Nations investigation into possible war crimes in military-run Myanmar. The Republican and Democratic senators said in a letter Friday to Secretary of State

WASHINGTON (AP) A group of 32 U.S. senators is urging the Obama administration to support a United Nations investigation into possible war crimes in military-run Myanmar.

The Republican and Democratic senators said in a letter Friday to Secretary of State Hillary Rodham Clinton that the creation of such a U.N. commission would help convince Myanmar “that we are serious about our commitment to democracy, human rights and the rule of law” in the country also known as Burma.

Myanmar has been accused of using child soldiers, destroying minority villages and using rape as a weapon of war.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: