တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ
ရခုိင္ သံဃာ့ သမဂၢ ၏ ပထမဦးဆုံး အႀကိမ္ ညီလာခံအား ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏုိင္ခဲ့

မုိးမုိးေက်ာ္ (Arakan Review)

ၾသဂတ္(စ္)- (၂)၊ ၂၀၁၀။

ပထမဆုံးအႀကိမ္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ရခုိင့္ သံဃာ့ သမဂၢ (Rakhine Sangha Union) ၏ ညီလာခံအား ေတြ႔ျမင္ရစဥ္

ရခုိင္သံဃာ့ သမဂၢ (Rakhine Sangha Union) ၏ ပထမဦးဆုံး အႀကိမ္ ညီလာခံအား (၂၀၁၀) ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ (၁၈) ရက္ေန႔မွ (၂၀) ရက္ေန႔ အထိ ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ တစ္ေနရာ တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

အဆုိပါ ညီလာခံသုိ႔ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ ရခုိင္ရဟန္းသံဃာေတာ္ အပါး (၄၀) တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး၊ ေဒသအသီးသီးမွ အေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ မတက္ေရာက္ႏုိင္ခဲ့ၾကေသာ ရခုိင္သဃာ့သမဂၢ ကုိယ္စားလွယ္ ရဟန္းေတာ္မ်ားကလည္း ဖုန္း၊ အင္တာနက္၊ အီးေမးလ္ မ်ားျဖင့္ ညီလာခံႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ ၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ညီလာခံတြင္ ရခုိင္သံဃာ့သမဂၢ၏ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္မ်ားႏွင့္ အနာဂတ္တြင္ ရင္ဆုိင္ၾကဳံေတြ႔ရမည့္ အခက္အခဲမ်ား အပါအ၀င္ ျပည္သူလူထု အတြက္ အလုပ္အေကြ်းျပဳႏုိင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားအား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ (၁) အာဏာရွင္စနစ္ ခ်ဴပ္ၿငိမ္းေရး၊ (၂) ဒီမုိကေရစီေရး၊ လူ႔အခြင့္ အေရးႏွင့္ တုိင္းရင္းသားအားလုံး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲ ေနထုိင္ေရး၊ (၃) လြတ္လပ္စြာ ကုိးကြယ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ ဘာသာေရး အဓိကရုဏ္းမ်ား မျဖစ္ပြားေအာင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ (၄) အမ်ဳိးသားေရး စိတ္ဓာတ္ရွင္သန္ ထက္ျမက္ေရး၊ (၅) ရခုိင္တမ်ဳိးသားလုံး စာရိတၱ ျမင့္မားလာေစေရး၊ (၆) ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ား ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ (၇) ရခုိင္တမ်ဳိးသားလုံး ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးစသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း ရခုိင္သံဃာ့သမဂၢ၏ ပထမအႀကိမ္ ညီလာခံ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ က်င္းပျပဳလုပ္ၿပီးစီးခဲ့ေသာ ရခုိင္သံဃာ့ သမဂၢ (RSU) ၏ ညီလာခံမွ ခ်မွတ္ထားေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ဆရာေတာ္ ဦးသီဟ (ဥကၠ႒)၊ အသွ်င္ သူရေသန (ဒု ဥကၠ႒)၊ အသွ်င္ဓနပါလ (အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး)၊ အသွ်င္ဣႏၵသက် (ဘ႑ာေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရး)၊ အသွ်င္စႏၵပါလ (စည္းရုံးေရးႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး)၊ အသွ်င္၀ါရိႏၵသာရ (လူမႈကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ေရး)၊ အသွ်င္ကုလ၀ံသ (ျပည္တြင္းလုပ္ငန္း) စသည့္ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔အား ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ခဲ့ၿပီး နာယက ဆရာေတာ္ႀကီး (၃) ပါး၊ အၾကံေပး အဖြဲ႔၀င္ ၀ါရင့္ ဆရာေတာ္ (၃) ပါးႏွင့္ ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္ (၁၅) ပါး ပါ၀င္ေသာ သမဂၢကုိ ေအာင္ျမင္စြာ ဖြဲ႔စည္းႏုိင္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ညီလာခံမွ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္းခံရေသာ ဥကၠ႒ ဆရာေတာ္ ဦးသီဟ

ရခုိင္သံဃာ့သမဂၢ၏ ပထမဦးဆုံး ညီလာခံမွ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံရေသာ ဥကၠ႒ဆရာေတာ္ ဦးသီဟက “စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ကုိ ျဖဳတ္ခ်ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေတာ္ အျဖစ္ တည္ေဆာက္ေရးဆုိတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ရခုိင္သံဃာေတာ္ေတြဟာ တက္ၾကြစြာနဲ႔ ေရွ႕တန္းကေန အၿမဲတမ္း ဦးေဆာင္မႈေပးခဲ့တယ္။ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမဆုိတာလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ အမ်ဳိးသားေရး မ်က္စိပြင့္လာေအာင္ ေရွ႕ဆုံးကေန ဦးေဆာင္ခဲ့တဲ့ ပုဂၢဳိလ္ တစ္ပါးပဲ။ ဒါေပမယ့္ စုစည္းမႈ မရွိခဲ့တဲ့အတြက္ ရခုိင္သံဃာေတာ္ေတြရဲ႕ အခန္းက႑ကုိ ဘယ္သူမွ အသိအမွတ္ မျပဳခဲ့ၾကဘူး။ ခုအခ်ိန္မွာေတာ့ ရခုိင္ သံဃာေတာ္ေတြဟာ စုစည္းညီညြတ္ၿပီး တူညီတဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ လမ္းစဥ္ေတြကုိ ခ်မွတ္ႏုိင္ခဲ့ပါၿပီ” ဟု Arakan Review သုိ႔ မိန္႔ၾကားခဲ့ပါသည္။

အနာဂတ္တြင္ အျခား တုိင္းရင္းသား ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား အားလုံး ပါ၀င္ေသာ ညီလာခံတစ္ခု ျဖစ္ေျမာက္ ေရးႏွင့္ တူညီေသာ စုစည္းမႈျဖင့္ ဘုံရန္သူ စစ္အာဏာရွင္အား ျဖဳတ္ခ်ေရးအတြက္ ေရွ႕တန္းကေန ဦးေဆာင္ႀကဳိးစားသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရခုိင္သံဃာ သမဂၢ၏ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ဆရာေတာ္ ဦးသီဟက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး သမုိင္းတေလွ်ာက္ အဖိႏွိပ္ခံ ျပည္သူမ်ားဘက္မွ ရပ္တည္ၿပီး တုိက္ပြဲ၀င္ခဲ့ၾကေသာ ရခုိင္ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား၏ ညီညြတ္မႈ၊ ေပးဆပ္မႈႏွင့္ စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံမႈမ်ားအား ဆက္ခံကာ မၿပီးဆုံးေသးေသာ သမုိင္းေပးတာ၀န္မ်ားကုိ ပခုန္းေျပာင္းလႊဲ ယူၿပီး ဆက္လက္ တုိက္ပြဲ၀င္သြား ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ညီလာခံသုိ႔ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ရခုိင္သံဃာသမဂၢ ကုိယ္စားလွယ္ ရဟန္းမ်ားက တညီတညြတ္တည္း သံဓိ႒ာန္ ခ်မွတ္ခဲ့ၾက ေၾကာင္း သိရသည္။

ရခုိင့္သံဃာ့သမဂၢ၏ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ညီလာခံ က်င္းပေနစဥ္

ညီလာခံ ပိတ္ပြဲအခမ္းအနားသုိ႔ တုိင္းရင္းသား မဟာမိတ္ ႏုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားလည္း တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး အနာဂတ္ ေရွ႕ဆက္သြားမည့္ ျမန္မာျပည္ ဒီမုိကေရစီ ေတာ္လွန္ေရးအား ရခုိင္သံဃာ့သမဂၢႏွင့္ အတူတကြ လက္တြဲၿပီး တုိက္ပြဲ၀င္သြား ၾကမည့္အေၾကာင္း ေျပာဆုိေဆြးေႏြးခဲ့ၾက ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ရခုိင္သံဃာ့သမဂၢ (RSU) သည္ (၂၀၀၄) ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ ရခုိင္ျပည္အမ်ဳိးသားေကာင္စီ (ANC) ႏွင့္အတူ ေပၚေပါက္လာျခင္း ျဖစ္ၿပီး ရခုိင္ျပည္ အမ်ဳိးသားေကာင္စီ (ANC) သုိ႔ ပထမဦးဆုံး ၀င္ေရာက္လႈပ္ရွားခဲ့ေသာ ဘာသာေရး အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ရခိုင္သံဃာ့သမဂၢ(RSU) သည္ အစဥ္အလာႀကီးမားေသာ ေသာတုဇနႏွင့္ သံဃာ့သမဂၢအဖြဲ႔တို႔၏ မ်ဳိးဆက္အျဖစ္ခံယူေသာ အဖြဲ႔စည္းတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: