တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ
ဗမာစစ္ေခြးေခါင္းေဆာင္မ်ားအားဆင့္ေခၚစာ

မၾကာမီရက္ပုိင္းအတြင္း စစ္ဘက္ေရးရာဗမာစစ္ေခါင္းေဆာင္တစ္မ်ားကလက္နက္ကုိင္တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြကုိမၾကခဏဆင့္ေခၚခဲ့ပါသည္၊ဆင့္ေခၚသည့္အခါ “နယ္ျခားေစာင့္တပ္ကိစၥျပန္လည္စဥ္းစားေပးဖုိ.ႏွင့္၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲဖ်က္ဆီးျခင္းမျပဳလုပ္ဖုိ.အျမဲေျပာေလ့ရွိသည္”.သုိ.ေသာ္၊ဒီေန.ဆုိ ရင္ တုိင္းရင္းသားတပ္ေတြကုိလက္နက္ခ်ခုိင္းသည့္အထိ ရုိင္ရုိင္စုိင္းစုိင္းေျပာဆုိလာသည္ကုိေခြးစစ္ဗုိလ္တုိ.၏အမိန္.က လူသားဘယ္နာလည္မလဲ၊သဘာဝ နိယာမတရားအရဆုိရင္တိရိစၦာန္ေခြးေတြဟာလူသားေတြအေပၚညြန္းၾကားခ်က္ထုတ္ဖုိ.မဟုတ္ဘူး၊လူသားေတြကသာေခြးတုိ.အေပၚအမိန္.ထုတ္ရပါသွ္၊
ဒါေၾကာင့္၊ဒီေလာက္အထိေက်းဇူးကန္တတ္သည့္ေခြးကုိအရွင္သခင္ကျပန္လည္ဆင့္ေခၚရပါမည္၊ေခြးမ်ဳိးျဖစ္ပါလ်က္ဘာေၾကာင့္ဒီေလာက္ရုိင္သလဲဆုိ တာေမးမလုိ.ပါ။

ေခြးဟာ အရွင္သခင္ကုိဆင့္ေခၚဖုိ.မဟုတ္၊အရွင္သခင္ကသာေခြးမ်ဴိးကုိဆင့္ေခၚသင့္ပါသည္၊ထုိ.ေၾကာင့္၊က်ေနာ္တုိ.ကုိလာေရာက္ေတြ.ဆုံဂါရဝျပဳပါရန္ဗ မာစစ္ေခြးေခါင္းေဆာင္မ်ားအားဆင့္ေခၚလုိက္ပါသည္။လာေရာက္ေတြ.ဆုံဂါရဝျပဳႏုိင္သည့္ေနာက္ဆုံးရက္ကစက္တင္ဘာလ(၁)တစ္၇က္ေနာက္ဆုံးျဖစ္ သည္။လာေရာေတြ.ဆုံသည့္အခါ လက္နက္မကုိင္ေဆာင္ရ၊သက္ေတာ္ေစာင့္ (၁၅)ေယာက္ထက္မပုိးရ၊

ပုံ။ ေခြးသခင္

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: