တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ
ေနာင္ခါလာ ေနာင္ခါေစ်းျဖင့္နယ္ျခားေစာင့္တပ္ကိစၥအဆုံးသတ္မည္

၂၀၀၄ ခုႏွစ္တုန္းက ဗုိလ္ခင္ညြန္.ႏွင့္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ျမတုိ.စကားေျပာပုံ၊ (ယဥ္းေက်းေသးတယ္)

http://www.youtube.com/v/Yx5htJdj-mY?fs=1&hl=en_US

ေနာက္ ၅ ႏွစ္ၾကာလာေသာ္ ဗုိလ္ေဌးေမာင္ ႏွင့္ပဲပုပ္ဗမာစစ္ဗုိလ္တုိ.စကားေျပာပုံ၊(၂၀၀၉)ခုႏွစ္တြင္ (ေခြးပင္ကုိယ္စရုိက္ေပၚလာပုံ)

http://www.youtube.com/v/Iw4K_PQNreo?fs=1&hl=en_US

လက္ရွိဗမာစစ္အစုိးရေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ကတိမတည္စစ္သားမပီသတဲ့အတြက္ေၾကာင့္သူတုိ.ေျပာသမွ်စကားကုိတန္ဘုိးထားလုိ.မရပါ၊ ဗုိလ္ေအာင္ဆန္းကဲ့သုိ.ဗမာမ်ဳိးခ်စ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားရဲ.ကတိစကားကုိခ်ဳိးေဖာက္ေဖ်ာက္ဖ်က္ျပီးတုိင္းျပည္ႏွင့္ျပည္သူလူထုအေပၚေစာ္ကားခဲ့ သည့္ဗုိလ္ေနဝင္၏တပည့္မ်ားႏွင့္မဆလမ်ဳိးဆက္မ်ားျဖစ္သည္၊ဗုိလ္ေနဝင္၏မေအာင္ျမင္ေသးတဲ့အရပ္သားမ်က္ႏွာစြပ္စစ္ဘီးလူလႊတ္ေတာ္ကုိ တည္ေဆာက္ရန္ၾကဳိးပမ္းေနသူမ်ားသာျဖစ္ေပသည္၊

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အင္းအားစုမ်ားႏွင့္ျငိမ္းခ်မ္းေရးရယူတဲ့အခ်ိန္တြင္ႏုိင္ငံေရးျပႆနာကုိႏုိင္ငံေရးနည္းျဖင့္ေျဖရွင္းရန္အႏွစ္သာရ အားရျဖင့္သေဘာတူထားသည္၊နယ္ျခားေစာင့္တပ္၊ျပည္သူ.စစ္တပ္ႏွင့္လက္နက္ခ်စကားလုံးမ်ားလုံးဝမပါခဲ့ဘူး၊ထုိအခ်ိန္၌တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားကဗုိလ္ခင္ညြန္.အေပၚယုံၾကည္ေနၾကသည္၊18October,2004ဗုိလ္ခင္ညြန္.ျဖဳတ္ခ်ခံရျပီးအဖမ္းခံသည့္အခ်ိန္အထိေႏြး
ေႏြးေထြးေထြးရွိခဲ့သည္၊ဗုိလ္ခင္ညြန္.ျဖဳတ္က်ျပီးေနာက္ပုိင္းဗုိလ္ခင္ညြန္.ႏွင့္သေဘာတူထားသည့္ျငိမ္းခ်မ္းစာခ်ဳပ္အားလုံးကုိပင္လုံးစာခ်ဳပ္နဲ.အ လာတူေဖ်ာက္ဖ်က္ခံရသည္၊ယင္ကိစၥဟာလည္း လက္ရွိစစ္ဘီးလူအုပ္စုတုိ.၏ကတိစကားမတည္ေၾကာင္းကုိျပသလုိက္ျပန္သည္၊
ထုိ.ကဲ့သုိ.ပင္၊ေနာက္ပုိင္းမွာ ေခြးမ်ဳိးေတြက ပင္ကုိယ္စရုိက္ေပၚလာျပီးရုိင္ေနၾကထုံစံအတုိင္း တုိင္းရင္းသားတပ္မ်ားကုိ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ လုပ္ရမယ္၊ျပည္သူ.စစ္တပ္လုပ္ရမယ္၊မလုပ္ရင္မတရားအသင္းျဖစ္မယ္၊စစ္ေရးအရအေရးယူတုိက္မယ္စသည့္ဘာညာဘာညာေတြေခြးပါးစပ္ ကေနထြက္လာျပန္ေတာ့ လူသားေတြလုံးဝနာမလည္သည့္စကားလုံးမ်ားျဖစ္သည္၊

ထုိ.ေၾကာင့္၊အင္းအားၾကီးသည့္လက္နက္ကုိင္အင္းအားစုမ်ားကလည္ ေခြးမ်ဳိးႏွင့္လူသားစကားေျပာတာအခ်င္းခ်င္းနာလည္ႏုိင္သည့္ဘာ သာစကားမရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ေနာင္ခါေနာင္လာေစ်းေပါ့ ဆုိျပီးဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ၾကရေတာ့သည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: