တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ
အုပ္ခ်ဳပ္ခံရသူမ်ား၏ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မွဳမရွိဘဲအင္းအားအၾကီးမားဆုံးသူမ်ားလည္းဘဲအုပ္ခ်ဳပ္လုိ.မရဘူး၊
Even the most powerful cannot rule without the cooperation of the ruled.

ဗမာစစ္အစုိးရႏွင့္ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မွဳမ်ားရပ္တန္.ဖုိ.အခ်ိန္တန္ျပီ၊ေရြးေကာက္ပြဲဝင္မည့္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊မဲထည့္ပုိင္ခြင့္ရွိသည့္ျပည္သူလူထုမ်ား၊တုိင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္စစ္သည္ေတာ္မ်ား၊တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အင္းအားစုမ်ားႏွင္ျပည္သူလူမ်ားအေနျဖင့္ဗမာစစ္အစုိးရႏွင့္ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မွဳအားလုံးကုိအခ်ိန္မီရပ္တန္.ပစ္ရမည္၊ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္ေရြးေကာက္ပြဲကတရားမွ်တမွဳမရွိဘူး၊တုိင္းျပည္ျပႆနာမေျဖရွင္းႏုိင္ဘူးအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားျဖင့္ႏွဳတ္ထြက္ၾကပါ၊မဲေပးပုိင္ခြင့္ရွိသည့္ျပည္သူလူထုမ်ားကမဲမေပးဘဲေနၾကပါ၊တုိင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္စစ္သည္ေတာ္မ်ားကအမိန္.မနာခံဘဲအာဏာဖီဆန္မွဳလုပ္ေဆာင္ရမည္၊တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အင္းအားစုမ်ားအေနျဖင့္စစ္အစုိးရ၏ျခိမ္ေျခာက္မွဳမ်ား၊ေတြ.ဆုံေဆြးေႏြးမွဳမ်ား၊အဓိပၸါယ္မရွိသည့္စိတ္ဓါတ္စစ္ဆင္ေရးစကားမ်ားကုိဂရုစုိက္စရာမလုိဘဲပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မွဳဘာမွလုပ္စရာမလုိပါ၊တုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထုမ်ားအေနနဲ.လည္းလက္ရွိစစ္အစုိးရသည္တရားဝင္အစုိးရမဟုတ္ဘူး၊ဒုိ.အစုိးရမဟုတ္ဘူး၊တုိင္းဖ်က္ျပည္ဖ်က္ဓားျပအစုိးရျဖစ္တယ္လုိ.ေဘာထားျပီးကုိယ့္ရပ္ကုိယ့္ရြားကုိယ့္အဖြဲ.အစည္းကုိယ့္နယ္ေျမေဒသေတြမွာကုိယ့္ကုိယ္တုိင္အုပ္ခ်ဳပ္သည့္အေလ့အက်င့္ကုိျပင္ဆင္ထားရမည္၊လက္နက္အားကုိးနဲ.အၾကပ္ကုိင္ျခိမ္းေျခာက္လာပါကကုိယ့္ရြာကုိယ့္ေဒသေတြမွာအေျခခ်ထာသည့္တပ္ရင္း၊စစ္တပ္မ်ားကုိအခ်ိန္သင့္အခါသင့္ေစာင့္ျပီးဓါတ္ဆီးမ်ားပက္ေပးျပီးမီးရွဴိ.ပစ္ရမည္၊သူတုိ.အုပ္ခ်ဳပ္မွဳကုိမလုိလာေၾကာင္းနည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ျပသရမည္၊သရဲဘီးလူႏွင့္လူသားတုိက္ပြဲလုိ.သေဘာထားျပီးကရုဏာတရားကင္းမဲ့စြာတုိက္ခုိက္ရမည္၊ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားအေနျဖင့္ပတၱနိကုဇၨဳနကံေဆာင္ထားသည့္အတုိင္စစ္အစုိးရ၏ပူေဇာ္ပသျခင္းကုိ မခံယူဘဲသူတုိ.အသုိင္းအဝုိင္းမိသားစုမ်ားကုိလည္းေရွာင္ၾကည္ရမည္။
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: