တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ
St. Stephen လူ.အခြင့္အေရးဆုခ်ီးျမွင့္ခံမည့္ Victor Biak Lian ကုိတုိင္းရင္းသာအးသံမွဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာဂုဏ္ယူ

ဗစ္တာဗ်က္လ်င္သည္ ၈၈၈၈ အေရးေတာ္ပုံကာလမွာတုိက္ပြဲဝင္ခဲ့သည္၊ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး၏ရဲေဘာ္တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့သည္၊ခ်င္းဖုိရမ္းကုိတည္ေထာင္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္၊ခ်င္းလူ.အခြင့္အေရးတြင္ဒါရုိက္တာဘုတ္အဖြဲ.ဝင္တစ္ဦးျဖစ္သည္၊တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားေကာင္စီအဖြဲ.ဝင္တစ္ဦးျဖစ္သလုိNRP ေခၚအမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအစီအစဥ္၏အဖြဲ.၀င္တစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္၊သူရဲၾကဳိးပမ္းမွဳကာလတစ္ေလွ်ာက္မွာခ်င္းအမ်ဳိးသားေတာ္လွန္ေရးမွာ သူအစ္ကုိဆုံးရွံးခဲ့သည္၊သားသမီးမယားေတြနဲ.ခဏခဏကင္းကြာျပီးခရီးထြက္ခဲ့ရသည္၊ထုိ.ေၾကာင့္၊သူ.အတြက္လာမည့္ႏုိဝင္ဘာလ(၉)ရက္ေန.က်ရင္ ေနာ္ေဝႏုိင္ငံအေျခစုိက္ Norwegian Mission to the East (NMTE) ေခၚအေရွ.ပုိင္ေဒသေနာ္ေဝမစ္ရွင္အဖြဲ.ကေအာ္စလုိျမဳိ.မွာဆုခ်ီးျမွင့္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္၊

ယခုကဲ့သုိ.၊အီအန္စီႏွင့္လူ.အခြင့္အေရးအဖြဲ.ေတြမွာစြမ္းစြမ္းတမန္းလုပ္ေဆာင္ေနသည့္တုိင္းရင္းသားအခြင့္အေရးလွဳပ္ရွားသူမ်ားကုိဆုခ်ီးျမွင့္ေပးေန တာ လြန္ခဲ့ေသာ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တုန္းကလည္းတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားေကာင္စီ၏အေထြအေထြအတြင္းေရးမွဴးေဒါက္တာလ်န္းမွဳန္ဆာေခါင္းလည္းမာတင္ လူသားကင္းဆုခ်ီးျမွင့္ခံခဲ့ဘူးသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: