တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ
ပင္းပက္သံသတၱဳရုိင္းတူးေဖၚေရးစီမံကိန္း ေနာက္ဆံုးအေျခအေန

Pinpet Mining Update Broucher-Burmese http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf?document_id=40208962&access_key=key-2gcqfmomzrmupjm2bk29&page=1&viewMode=list

Pinpet Mining Updated Broucher-English http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf?document_id=40209318&access_key=key-zqbf0en0iin9g25t9de&page=1&viewMode=list

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: