တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ
ေရြးေကာက္ပြဲဟာအေျပာင္းအလဲမသယ္ေဆာင္ႏုိင္ဘူးလုိ.စကုိင္နယူစ္အားတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေျပာျပ

Burma Rebels Tell Sky Vote Won’t Bring Change


http://news.sky.com/sky-news/app/skynewsflash/OBU_Player_30.swf?type=embedded&baseColor=6710886&highlightColor=16711680&channel_key=News&ad_channel=2169867&ad_alias=pre_skynews_skynews_Home_World_News&networkId=999.1&unique_id=040821&media_title=Burma%20Elections%20Branded%20A%20sham&attrib_url=http://news.sky.com&video_url=http://static1.sky.com//feeds/skynews/latest/flash/041110-burma-holly-williams-online.flv&smoothing=true&tracking_account=DM530320KARC

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: