တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ
ခံစစ္အစားထုိးစစ္ဆင္ဖုိ.ဘဲ

ၾကဳိတင္ျပင္ဆင္ခ်က္တစ္ရပ္အေနနဲ.ေျပာရရင္တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အင္းအားစုမ်ားကစစ္အစုိးရ၏အဆင္သင့္ျဖစ္သည့္အခ်ိန္အထိေစာင့္ဆုိင္းေန
လုိ. မရဘူး၊ဒုတိယပင္လုံညီလာခံအထိေစာင့္လုိ.မရဘူး၊ေစာင့္ရင္နာမယ္၊လက္ဦးရယူမွဳတုိက္ပြဲလုပ္ႏုိင္ဖုိ.အေရးၾကီးတယ္၊ေလာေလာဆယ္လုပ္ရမွာက၊
၁။ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ျပဳိင္သည့္ပါတီအားလုံးေရြးေကာက္ပြဲသပိတ္ေမွာက္ရန္၊
၂။စစ္အစုိးရအလုိေတာ္ရိမ်ား၊ျပည္သူ.သစၥာေဖာက္သူမ်ားကုိသခၤန္းစာေပးရန္၊
၃။မိမိနယ္ေျမေဒသေတြမွာခံစစ္အစားအထဲသုိ.ထိုးစစ္ဆင္ရန္၊
၄။ေခါင္းမာေသာစစ္အစုိးရေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိမိမိျပည္နယ္၊နယ္ေျမေဒသသုိ.ေရာက္လာပါကပစ္မွတ္ထားရွင္းလင္းရန္၊
၅။ျပည္သူ.စစ္ပုံစံျဖင့္တုိက္ပြဲဝင္ရန္၊
၆။မလိုအပ္ေသာကေလး၊သက္ၾကီးရြယ္အုိးမ်ားႏွင့္ဒုကၡိတမ်ားလုံျခဳံသည့္ေနရာသုိ.ေျပာင္းေရႊ.ထားရန္၊
၇။စစ္အစုိးရ၏ပင္မေဒါင့္တုိင္ေနရာမ်ားပစ္မွတ္ထားဖ်က္စီးရန္၊
၈။ႏုိင္ငံေရးစစ္ပြဲအခ်ိန္မီထုိးေဖာက္ႏုိင္ရန္၊
၉။အျပစ္မဲ့လူထုမ်ားအေပၚစစ္အစုိးရလုပ္ေနက်ျဖစ္သည့္ရြာမီးရွဳိ.ျခင္း၊မုဒိန္းက်င့္ျခင္း၊ေပၚတာဆြဲျခင္း၊ေငြေၾကးေကာက္ခံျခင္း၊ရုိက္ႏွက္သတ္ျဖတ္ျခင္း၊
ေရွ.တန္းတင္လမ္းျပခုိင္းျခင္း၊နည္းမ်ဳိးစုံျခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ေပ်ာ္ပါးရန္အိပ္ခုိင္းျခင္းစသည့္လုပ္ရပ္မ်ားလုပ္ေဆာင္ပါကလက္နက္တပ္ဆင္ေပးသည့္ျပည္ သူ.စစ္မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းရွင္းထုတ္ရန္ႏွင့္စစ္အစုိးရေခါင္းေဆာင္မ်ား၏မိသားစုဝင္မ်ား၊လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရန္အသုံးျပဳစက္ယႏၱရားမ်ား၏ေဒါင့္တုိင္မ်ား၊
ျမဳိ.နယ္၊ျပည္နယ္အလုိက္အေျခခ်ထားသည့္တပ္စခန္း၊တပ္ရင္းမ်ားကုိစနစ္တက်ဖ်က္စီးရန္၊ရန္သူရက္စက္ၾကမ္းၾကဳိတ္သလုိအေလးအနက္ထားတုံ.
ျပန္ရန္တုိ.လုပ္ေဆာင္ရမယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲဟာ စစ္အစုိးရေထာင္ထားၾကံ.ဖြတ္ပါတီကသာအႏုိင္ယူမယ္ဆုိတာကုိေသခ်ာေနျပီးျဖစ္သည္၊ထုိ.ေၾကာင့္၊ထုိးစစ္မ်ားစတင္ရန္အခ်ိန္မီလုပ္ ေဆာင္ရမည္။
လက္နက္မကုိင္ဒီမုိကေရစီအင္းအားစုမ်ားကလည္းႏုိင္ငံေရးတက္ၾကြလွဳပ္ရွားမွဳအစားေတာ္လွန္ေရးတက္ၾကြလွဳပ္ရွားတုိက္ပြဲအျဖစ္သုိ. အင္းတုိက္အားတုိက္ထုိးစစ္ဆင္လုပ္ေဆာင္ၾကပါရန္တုိက္တြန္းခ်င္ပါသည္၊ျပည္သူလူထုေတြဆင္းရဲဒုကၡမ်ားနဲ.ရင္ဆုိင္ေနရအခ်ိန္မွာႏုိင္ငံေရးသမား အျဖစ္လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားဟာ အေခ်ာင္သမားေတြဘဲ၊လူလိမ္လူလည္ေတြဘဲ၊သီလပ်က္သမားေတြဘဲမ်ားပါတယ္၊ယခုေခတ္မွာဒီလူေတြကုိဘယ္သူ တန္ဘုိးမထားၾကဘူး၊သြားရာေနရာတုိင္မွာျပည္သူေတြေရွာင္းေနတယ္၊သိကၡာမရွိဘူး၊အၾကီးသည့္အခ်ိန္မွာေတာ္လွန္ေရးသမားေတြကသာဦးစီးဦးေဆာင္
မွဳလုပ္ႏုိင္မယ္၊ႏုိင္ငံေရးသမားေတြကျဖတ္စားသည့္သူေတြပါ၊လက္ရွိေလာေလာဆယ္မွာၾကည့္ၾကပါလား၊ ဦးႏုတုိ.သမီး၊ေက်ာ္ျငိမ္တုိ.သမီးတုိ.၊မဆလေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းေတြကစစ္အစုိးရမတရားအုပ္ခ်ဳပ္ေနတာကုိတစ္ခါမွေဝဖန္ေျပာၾကားတာမရွိဘူး၊ေရႊဝါ
ေရာင္ေတာ္လွန္ေရးအျပီးရလဒ္အေနနဲ.ေရြးေကာ္ပြဲက်မွေပၚလာၾကသည့္သူေတြဘဲ၊ေပၚလာျပန္ေတာ့လည္းစစ္အစုိးရအာဏာမွ်ေဝဖုိ.ေပၚလာျပန္တာဘဲ၊
ဒါဆုိ၊ဒီလူေတြကုိအေခ်ာင္သမားအစစ္ၾကီးပါဘဲ။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: