တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ
Warlord စစ္ဘုရင္သုိ.မဟုတ္ႏွဳတ္ခမ္းေမႊး


အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ျငိမ္ခ်မ္းေရးမရွိေတာ့ဘူး၊က်ေနာ္တုိ.ကုိသစၥာေဖာက္သည့္စစ္အစုိးရကုိျပန္တုိက္ရမယ္၊လက္နက္ကုိင္အင္းအားစုမ်ားျပန္လည္္
ေပါင္းစည္းျပီးမဟာမိတ္ဖြဲ.ရမည္။ဗမာျပည္မွာဘာေတြျဖစ္ပ်က္ေနသလဲဆုိတာကုိေျပာျပဖုိ.အေနာက္တုိင္းသားမ်ား၏အကူအညီလုိအပ္တယ္။က်ေနာ္တုိ. မ်ဳိးဆက္ေတြဆက္တုိက္ေနလို.က်ေနာ္တုိ.ေအာင္ပြဲခံရမွာပါ။

http://www.france24.com/en/sites/all/modules/maison/aef_player/flash/player.swf

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: