တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား


တုိင္းရင္းသားအသံ
ဒီေကဘီေအျမဝတီသိမ္းတာမွန္ကန္ေၾကာင္းအတည္ျပဳ

ဒီေကဘီေအျမဝတီဝင္သိမ္းတာကုိအျခားေသာတုိင္းရင္းသာတပ္မ်ားကလည္းလက္မေႏွးသင့္ဘူး၊ကုိယ့္နယ္ေျမေဒသေတြမွာဝင္သိမ္းဖုိ.ျပင္ဆင္ၾကပါ၊
စစ္အစုိးရ၏ကလိမ္ကက်စ္ကုိအျမဲသတိထားပါ၊တန္ျပန္စစ္ထုိးလာပါကဒီေကဘီေအကုိကာကြယ္ပါ၊ဝုိင္းဝန္ကူညီပါ၊အေရးၾကီးတယ္၊

http://burmese.dvb.no/news.php?id=12746

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: