တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုျပည္သူ.လႊတ္ေတာ္ဖြဲ.စည့္းျခင္းအေပၚဂ်ပန္ေရာက္ညီညြတ္ေသာတုိင္းရင္းသားအဖြဲ.အစည္းေထာက္ခံၾကဳိဆုိ

ပေလာင္းအမ်ဳိးသားဂ်ပန္ဝက္ဆုိက္မွကူးယူသည္ http://www.pnsjapan.org/2010/11/blog-post_07.html
aun_statement_2010.11.05 http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf?document_id=41419337&access_key=key-m1emxy76p7gz3b4iqj9&page=1&viewMode=list

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: