တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ
တုိက္ပြဲေၾကာင့္ဗမာစစ္တပ္ေပၚတာဆြဲျပီးလူထုကုိအသုံးခ်ျခင္း၊ဖမ္းဆီးျခင္း၊ႏွိပ္စက္ျခင္းလုပ္ေဆာင္ေနသည္၊

ဒီေကဘီေအႏွင့္ဗမာစစ္တပ္တုိ.အၾကားျဖစ္ပြားေနသည့္တုိက္ပြဲေၾကာင့္ျပည္သူလူထုမ်ားကုိစစ္အစုိးရတပ္ကေပၚတာဆြဲလူေတြဖမ္းဆီးေနျပီးေရွ.တန္မွာအ သုံးခ်ဖုိ.ျဖစ္တယ္လုိ.သိရွိရပါသည္၊ဒီညက်ရင္ဗမာစစ္တပ္ကအၾကီးအက်ယ္တုံ.ျပန္ဖုိ.ရွိသည္ဟုဆုိသည္၊ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတပ္ကလည္းျပည္သူလူ ထုကုိစစ္အစုိးရတပ္ေတြမတရားဖမ္းဆီးဖိႏွိပ္ေနတာေၾကာင့္ဝင္ေရာက္တားဆီးဖုိ.ျပင္ဆင္ေနသည္ဟုသိရွိရပါသည္၊လူထုေတြကုိကာကြယ္ျဖစ္သည္ဟုသိရွိ ရပါသည္၊စစ္အစုိးရတပ္ရက္စက္လာပါကႏုိင္ငံအႏွံ.တုိက္ပြဲျဖစ္မယ္ဟုသိရွိရပါသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: