တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ
ဒီေကဘီေအႏွင့္ပတ္သက္၍အေရးေပၚပန္းၾကားခ်က္

ဒီေကဘီေအႏွင့္ဗမာစစ္တပ္အၾကားဆက္တုိက္ပစ္ခတ္မွဳျဖစ္ပြားေနျပီးဗမာစစ္တပ္ဘက္ကအနည္းဆုံး ၄ ေယာက္ႏွင့္ထုိင္းဘက္ကုိက်လာေသာဗမာစစ္တပ္အေျမာက္ေၾကာင့္ထုိင္းအမ်ဳိးသားတစ္ဦးလည္ဒဏ္ရာရေနသည္၊နယ္စပ္တံတားလုံးဝပိတ္ထားျပီး ထုိင္းစစ္တပ္ အမွတ္ ၁၅ ႏွင့္ထုိင္းေဒသတပ္မအမွတ္ ၃တုိ.ေနစပ္ကုိတင္းက်ပ္ထားျပီးထုိင္းဘက္ကုိက်ဥ္းဆံႏွင့္အေျမာက္တစ္ခ်ဳိ.က်လာေသာ္လည္း တုံ.ျပန္ပစ္ခတ္မွဳမလုပ္ဖုိ.ႏွင့္အေျခအေနကုိအနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္ဖုိ.ညြန္.ၾကားထားသည္၊
ဤအေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍ဒီေကဘီေအတပ္ကညွပ္သြားႏုိင္သျဖင့္ေကအန္ယူတပ္စစ္ကူးသက္သက္လည္းမလုံေလာက္ပါ၊ထုိ.ေၾကာင့္၊တပ္ေပါင္းစု အေနနဲ.တပ္ျဖည့္အင္းအားျဖည့္လုပ္ေပးပါရန္ပန္းၾကားသည္၊ထုိ.အျပင္၊အျခားေသာနယ္ေျမေဒသေတြမွာလည္းထုိးစစ္လုပ္ဖုိ.အထူးပန္းၾကားအပ္ပါသ ည္၊တပ္စြဲျပီးသာေဒသကုိပုိင္ပုိင္ႏုိင္ႏုိင္ထိန္းခ်ဳပ္ထားျပီးျပည္သူ.စနစ္ျဖင့္တပ္အင္းအားတုိးခ်ဲ့.ေနရာယူရန္ပန္းၾကားပါသည္။
နယ္ျခားေစာင့္တပ္အသြင္းေျပာင္းသြားသည့္ဒီေကဘီေအတပ္ကုိစစ္အစုိးရဘက္ေရွ.တန္အျဖစ္သုံးရန္ဖိအားေပးေနျပီးကရင္အခ်င္းခ်င္းတုိက္ပြဲပုံစံသုိ. အေျပာင္း၇န္ၾကဳိးစားေနသည္ဟုသိရသည္၊ထုိ.အျပင္၊ဗမာစစ္တပ္ေတြကုိယ္တုိင္နယ္ျခားေစာင့္တပ္အသြင္းေျပာင္းသြားသည့္ဒီေကဘီေအတပ္၏ယူနီ ေဖာက္ကုိဝတ္ျပီးစိတ္ဓါတ္စစ္ဆင္ေရးတုိက္ပြဲပုံစံျဖင့္ဒီေကဘီေအအခ်င္းခ်င္းခ်ေနတယ္လုိ.ဝါဒျဖန္.လုပ္ေဆာင္ရန္လည္းၾကဳိးစားေနသည္ဟုသိရွိရပါ သည္၊ဒီညက်ရင္အထူးသတိထားၾကပါရန္ပန္းၾကားသည္။

ဒီေကဘီေအကုိအားေပးပါ၊အေနာက္တုိင္းမီးဒီယာေတြကုိေျပာျပပါ၊ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္၏မဲမသမာမွဳကိုမိမိေရာက္ရွိေသာႏုိင္ငံမွာဆႏၵျပေၾကြးေၾကာ္ပါ၊ ညီညြတ္ၾကပါ၊စစ္အာဏာရွင္အစုိးရျဖဳတ္က်ရမည္၊ဒီမုိကေရစီတုိက္ပြဲ၊ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတုိက္ပြဲႏွင့္တန္တူ၇ည္တူတုိက္ပြဲေအာင္ရမည္၊


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: