တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ

ဒီေကဘီေအတပ္၏ေအာင္ျမင္မွဳမ်ား

(၁)ဗမာစစ္အစုိးရတပ္ကုိအခ်ိန္မေရြးျခိမ္းေျခာက္ႏုိင္ေၾကာင္းျပသည္၊

(၂)မတရားသည့္ေရြးေကာက္ပြဲကုိျပည္သူလူထုတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အင္းအားစုမ်ားမလုိလာအသိအမွတ္မျပဳဘုူးဆိုတာျပသခဲ့သည္၊

(၃)အတုိက္အခံအင္းအားစုမ်ားႏွင့္တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အင္းအားစုမ်ားအေၾကာင္းလွဳိ.ဝွက္ေထာက္လွမ္းထားေသာအေထာက္အထားမ်ားႏွင့္

ဗ်ဴဟာခ်မွတ္ခ်က္၊အမိန္.ခ်က္ႏွင့္ႏုိင္ငံေတာ္လွဳိ.ဝွက္ခ်က္မ်ားကုိဖ်က္ဆီးႏုိင္ခဲ့သည္၊

(၄)ဒီမုိကေရစီအင္းအားစုမ်ားႏွင့္အျခားေသာမဟာမိတ္မ်ားအားစစ္အစုိးရကုိဘယ္လုိတိုက္မွရမယ္ဆုိတာကုိလမ္းျပခဲ့သည္၊

(၅)ဗမာစစ္တပ္၏အဓိကစစ္ေရးဗ်ဴဟာမ်ားကုိတားဆီႏုိင္ခဲ့သည္၊

(၆)ဗမာစစ္တပ္ဆက္လက္ရမ္းကားလာပါကအခ်ိန္မေရြးျပန္ခ်ဖုိ.လမ္းဖြင့္သြားျပီးျဖစ္သည္၊

(၇)ဗမာစစ္တပ္တုိ.၏သတၱိႏွင့္အင္းအားကုိစမ္းသပ္ႏုိင္ခဲ့သည္၊

(၈)ဗမာစစ္တပ္တပ္သားမ်ား၏စိတ္ဓါတ္ႏွင့္စစ္အစုိးရလက္ကုိင္တုတ္မ်ားကုိစိတ္ဓါတ္စစ္ဆင္ေရးအရရုိက္ခ်ဳိးႏုိင္ခဲ့သည္၊ရွင္းလင္းႏုိင္ခဲ့သည္၊

(၉)တုိင္းရင္းသားတပ္ဖြဲ.မ်ားအင္းအားရွိေနေၾကာင္းႏွင့္ဗမာျပည္ႏုိင္ငံေရးမွာအဓိကျဖစ္ေနေၾကာင္းကုိကမၻာကသိသြားသည္၊

(၁၀)ဗမာစစ္တပ္၏ေနာက္ကြယ္ကေနစစ္ေရးျပင္ဆင္မွဳကုိလက္ဦးရယူျပီးဗမာစစ္တပ္၏က်န္ရွိဗ်ဴဟာမ်ားကုိျခိမ္းေျခာက္ရာေရာက္သည္။

(၁၁)အေရးၾကီးလွ်င္ေသြးနီရမည္ကုိကရင္အခ်င္းခ်င္းေသြးစည္းသင့္ေၾကာင္းသတိေပးခဲ့သည္၊

(၁၂)တုိက္ပြဲအျပီးစစ္အစုိးရမွတိတ္တဆိတ္ဖိႏွိပ္လာမည္ဆုိရင္ဘာလုပ္သင့္သလဲဆုိတာကုိအဆင္သင့္ျဖစ္ေအာင္တပ္လွံ.ခဲ့သည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: