တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ
စစ္အစုိးရႏွင့္ဒီေကဘီေအတပ္အၾကားျဖစ္ပြားေနသည့္တုိက္ပြဲအေပၚသွ်မ္းျပည္တပ္မေတာ္(ေတာင္ပုိင္)၏ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

SSA-S_statement on Battle Between Dkba and Spdc_091110 http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf?document_id=41832520&access_key=key-7bogp7ypozj6aybi6pg&page=1&viewMode=list

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: