တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ
ကမၻာ.မီဒီယာမ်ား၏မ်က္ျမင္ကုိယ့္ေတြ.ျဖစ္ေသာဒီေကဘီေအႏွင့္ဗမာစစ္အစုိးရတပ္အၾကားတုိက္ပြဲကုိစစ္အစုိးရမီဒီယာမ်ား၏ေျပာင္းက်က်လိမ္ လည္ေဖာ္ျပ၊လိမ္တယ္၊ညာတယ္၊ဘာလူလဲ?

ဒီေကဘီေအႏွင့္ဗမာစစ္အစုိးရတပ္အၾကားျဖစ္ပြားေနသည့္တုိက္ပြဲကုိစစ္အစုိးရထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္သတင္းစာႏွင့္ရုပ္ျမင္သံၾကားေတြကေကအန္ယူၾကား ျဖတ္တပ္ဟုေဟာေျပာထုတ္လႊင့္တာဟာလယ္ကြင္းအလယ္မွာဆင္ျဖတ္သြားတာကုိဆိတ္ျဖတ္သြားသည္ဟုေျပာင္းက်က်လိမ္လည္ျခင္းျဖစ္သည္၊ဒီလူ ဘာေၾကာင့္ေျပာင္းက်က်လိမ္လည္ေနသလဲဆုိတာဆန္းစစ္ၾကည့္ရမည္၊
ပထမအခ်က္၊အမ်ား၏ထင္ျမင္ခ်က္အရဒီေကဘီေအသည္သူတုိ.၏လက္ေအာက္ေရာက္သြားသည့္အဖြဲ.ျဖစ္သျဖင့္သူတုိ.လက္ေအာက္မွာရွိသည့္အဖြဲ.ေတြစစ္အစုိးရအားပုန္ကန္ေနေၾကာင္းကုိဖုံကြယ္ထားခ်င္တယ္၊
ဒုတိယအခ်က္က၊ကရင္အခ်င္းခ်င္းအၾကားေသြးခြဲရန္တုိက္သည့္ဆႏၵျဖင့္လုပ္ေဆာင္သည္၊
တတိယအခ်က္၊ေကအန္ယူကုိအျပစ္ပုံခ်တာဟာႏုိင္ငံေရးအရအပုပ္ခ်ခ်င္သည့္ဆႏၵျဖစ္သည္၊
စတုတၳအခ်က္၊ေကအန္ယူအဖြဲ.ကနဂုိကတည္းအပစ္ခတ္ရပ္စဲထားသည့္အဖြဲ.မဟုတ္သျဖင့္ျဖစ္ေနက်ပုံမွန္တုိက္ပြဲတစ္ခုဟုျပည္သူလူထုအၾကားထင္ေယာင္ျမင္ေယာင္ျဖစ္ေအာက္ဖန္းတီးထားခ်င္သည္၊ဘာပဲေျပာေျပာ၊ က်န္းရွိသည့္အပစ္ရပ္ထားသည့္အဖြဲ.အစည္းကေရာ၊ေရြးေကာက္ပြဲဝင္သည့္ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ.အစည္းေတြကပါတစ္ေန.က်ရင္စစ္အစုိးရ၏အတြင္းရန္သူ၊သုိ. မဟုတ္အနီးကပ္ရန္သူျဖစ္ေနေၾကာင္းကုိသက္ေသျပလုိက္ျပီျဖစ္သည္။ဗမာစစ္အစုိးရမီဒီယာ၏ေျပာင္းက်က်လိမ္ညာေဖာ္ျပသည့္အက်င့္ကုိကမၻာကသိ ခြင့္ရသြားတာဟာအတုိ္ကအခံအင္းအားစုမ်ားအတြက္တန္ဘုိးမျဖတ္ႏုိင္သည့္အက်ဳိးအျမတ္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းတင္ျပအပ္ပါသည္။

http://www.youtube.com/v/v6qqbo7IQRM?fs=1&hl=en_US


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: