တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ
တုိင္းရင္းသားအေရးႏွင့္ဒီမုိကေရစီအေရးကုိတစ္ျပဳိင္တည္တုိက္ပြဲဝင္မွသာလွ်င္ေအာင္ျမင္မည္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လြတ္ေျမာက္လာျပီးဒီမုိကေရစီအင္းအားစုမ်ားအတြက္အသက္ကယ္ေဆး၊သုိ.မဟုတ္အားေဆးတစ္မ်ဳိးျဖစ္ေနပါသည္၊ဗမာျပည္ျပ ႆနာကုိက်ေနာ္တုိ.အားလုံးသိထားသည့္အတုိင္ဘဲ ဒီမုိကေရစီစနစ္တစ္ခုထဲသုိ.ေျပာင္းလဲလုိက္ရုံျဖင့္မလုံေလာက္ပါဘူး၊ဦးႏုလက္ထက္တုန္းကလည္းပါ လီမာန္ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိက်င့္သုံးခဲ့တာဘဲ၊အဲဒီအခ်ိန္ကတည္းကျပည္တြင္းစစ္မီးေလာင္ကြ်မ္းခဲ့သည္၊ျပႆနာကေတာ့၊တုိင္းရင္းသားမ်ား၏တန္တူအခြင့္ အေရး၊ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္အခြင့္အေရးဆုံးရွဳံးခဲ့မွဳေၾကာင့္ျဖစ္သည္၊တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္တပ္မ်ားေပၚေပါက္ခဲ့ျပီးယေန.တုိင္ေအာင္ဆက္လက္တုိက္ ပြဲဝင္ေနတုန္းပါပဲ။
တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္တပ္မ်ားကဗမာစစ္အစုိးရကုိေလာေလာဆယ္စစ္ႏုိင္ေအာင္မတုိက္ႏုိင္ေပမဲ့စစ္မရွဴံးေအာင္ခုခံႏုိင္ခဲ့တယ္၊ကာကြယ္ႏုိင္ခဲ့တယ္၊ဗ မာစစ္အစုိးရဘက္ကလည္းနည္းမ်ဳိးစုံသုံးျပီးဖိႏွိပ္ခဲ့တယ္၊အျမစ္ျပဳတ္ေအာင္တုိက္ခဲ့တယ္၊လိမ္ညာခဲ့တယ္၊မက္လုံးေပးစည္းရုံးခဲ့တယ္၊ေသြးခြဲရန္တုိက္ခဲ့တ ယ္၊သုိ.ေသာ္၊မေအာင္ျမင္ႏုိင္ဘူး၊စစ္အစုိးရဘက္ကအင္းအားၾကီးစစ္တပ္တုိ.ခ်ဲ.လာသလုိတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အင္းအားစုေတြကလည္းအင္းအားျဖ ည့္ဆည္းမွဳေတြလုပ္ဆာင္ခဲ့သည္ေခတ္မွီစစ္ေရးနည္းပညာေတြကိုေလ့လာဆည္းပူးခဲ့သည္၊ေျမေပၚေျမေအာက္စစ္ေရးလွဳပ္ရွားမွဳေတြျပင္ဆင္လာသည္၊ရွင္း ရွင္းေျပာရရင္၊တစ္ႏုိင္ငံလုံေနရာအႏွံ.မွာစစ္ေရးလွဳပ္ရွားမွဳေတြလုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္အေနအထားမွာရွိသည္၊ဒါေတြကုိၾကည့္ရင္၊ဗမာျပည္၏ျပည္တြင္းစစ္ျပ ႆနာဟာထင္ထားတာထက္ၾကီးမားေနသည္ကုိေတြ.ရွိရသည္၊

ဒီျပႆနာကုိေျဖရွင္းႏုိင္ဖုိ.ကေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လြတ္ေျမာက္ေနသည့္အခ်ိန္ခုိက္အခ်ိန္မီလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္အေရးၾကီးသည္၊ဒီမုိကေရစီအင္းအားစု မ်ားကေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိဘန္ျပျပီးဒီမုိကေရစီအေရးတစ္ခုတည္းကုိပဲဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္မယ္ဆုိပါကၾကီးမားေသာဆုံးရွံဴးမွဳတစ္ရပ္ျဖစ္သြားႏုိင္ သည္၊ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ.ဒီမုိကေရစီအေရးတစ္ခုတည္းကုိသာဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ျပီးတုိင္းရင္းသားမ်ား၏တန္တူအခြင့္အေရး၊ကုိယ္ပုိင္ျပ

ဌာန္းခြင့္
အခြင္.အေရး၊ႏွင့္စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးေတြကုိလ်စ္လ်ဴရွဴးမည္ဆုိရင္တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ဆက္လက္ေထာက္ခံအားေပး မွဳကုိနိဂုံခ်ဳပ္အဆုံးသတ္သြားႏုိင္သည္၊ထုိ.ေၾကာင့္၊ယေန.အခ်ိန္အခါမွာဒီမုိကေရစီအင္းအားစုမ်ားႏွင့္တုိင္းရင္းသားအင္းအားစုမ်ားကတုိင္းရင္းသားအေရး ႏွင့္ဒီမုိကေရစီအေရးကုိတစ္ျပဳိင္တည္းတုိက္ပြဲဝင္ႏိုင္မွသာလွ်င္အာဏာရွင္စစ္အစုိးရကိုဖယ္ရွားႏုိင္မွာျဖစ္ျပီးစစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကုိ တည္ေထာင္ႏုိင္မွာျဖစ္ေၾကာင္းတင္ျပအပ္ပါသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: