တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ
ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားေထာင္ထဲမွာတုိက္ပြဲဝင္ေနဆဲ

http://www.amnesty.org/sites/impact.amnesty.org/files/myanmar-postASSKrelease-320.flv

 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလြတ္ေျမာက္လာပါျပီ၊သုိ.ေသာ္၊က်ေနာ္တုိ.ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြ၊တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြ၊လူ.

အခြင့္အေရးေခါင္းေဆာင္ေတြေထာင္ထဲမွာက်န္ရွိဆဲ၊စိတ္မြန္းၾကပ္ေနဆဲ၊တုိက္ပြဲဝင္ေနဆဲပါ၊မင္းကုိႏုိင္၊ကုိကုိၾကီး၊မင္းေဇယ်ာ၊စသည့္ေက်ာင္း သားေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ဦးခြန္ထြန္းဦးစသည့္တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၊မစုစုႏြယ္စသည့္လူ.အခြင့္အေရးေခါင္းေဆာင္ေတြ၊အရွင္ဂမၻီ ရစသည့္ရဟန္းပ်ဳိေခါင္းေဆာင္ေတြဟာေထာင္ထဲမွာတုိက္ပြဲဝင္ေနဆဲပါ၊သူတုိ.ကုိစစ္အစုိးရကဘယ္ေတာ့လႊတ္ေပးမလဲ၊ဘာေၾကာင့္ဖမ္းဆီး ထားသလဲဆုိတာကုိအန္ေအလ္ဒီပါတီ၏ေရွ.ေနအဖြဲ.ကအားရပါးရလုပ္ေဆာင္ေပးမည့္ပုံနည္းပါးေနတယ္လုိ.ခံစားမိတယ္၊ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္လြတ္ေျမာက္လာတာဟာလူတုိင္ကေပ်ာ္ရႊင္ေနၾကေပမဲ့ေထာင္ထဲမွာက်န္းရွိေနသည့္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား၂၂၀၀ေက်ာ္မလြတ္ေျမာက္

လာေသးတာေၾကာင့္မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားအတြက္စိတ္မေပ်ာ္ရႊင္ႏုိင္ပါ၊
ထုိ.ေၾကာင့္၊တုိင္းရင္းသားအသံကေနျပီးေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိေမးခြန္းထုတ္ေမးပါရေစ၊

(၁)(၈၈)ကာလကတည္းကယေန.အခ်ိန္အထိတုိက္ပြဲဝင္ေနသည့္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားအေပၚဘယ္လုိသေဘာထားရွိသလဲ?

အန္အဲလ္ဒီပါတီဝင္ေတြမဟုတ္လုိ.ပါတီဝင္တစ္ေယာက္လုိလုပ္ေပးလုိ.မရဘူးလား?
(၂)၂၀၀၇ခုႏွစ္ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးအေၾကာင္းတစ္ပုိဒ္တစ္ပါဒမွမေျပာျဖစ္တာဘာေၾကာင့္လဲ?

ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးအေပၚေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဘယ္လုိသေဘာထားရွိသလဲ?

ေမးခ်င္တာကဒါပါပဲ၊ဗမာျပည္ေတာ္လွန္ေရးအႏွစ္(၁၀၀)မကဆက္လက္ၾကာရွည္မည္ကုိစုိးရိမ္းတယ္၊ဂုိဏ္းခြဲ၊အုပ္စုခြဲျပီးႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား

ေလ်ာက္ခဲ့သည့္လမ္းအတုိင္ယေန.ေခတ္ႏုိင္ငံပါတီမ်ားႏွင့္ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားဆက္ေလ်ာက္မည္ကုိလည္းပုိျပီးစုိးရိမ္းပါတယ္။

http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/myanmar-political-prisoners-still-fighting-their-rights-behind-bars-2010-11-19

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: