တုိင္းရင္းသားအသံ တရားမွ်တမွဳအတြက္တုိက္ပြဲဝင္အသံမ်ား

တုိင္းရင္းသားအသံ

ထုိင္းစီးပြားေရးက်ဆင္းရျခင္း၏အေၾကာင္းရင္းကုိထုိင္းအစုိးရကသိသိၾကီးနဲ. ဒီေကဘီေအႏွင့္ေကအန္ယူအေပၚအျပစ္ပုံခ် 

ဗမာစစ္အစုိးရကထုိင္းအစုိးရကုိစီးပြားေရးပိတ္ဆုိ.ထားတာၾကာလွျပီျဖစ္သည္၊ထုိင္းကုန္ပစၥည္း ၁၅ မ်ဳိးေလာက္ကုိတင္ပုိ.ခြင့္ပိတ္ပင္ထားသည္၊အခုဆုိကုန္ပစၥည္း ၇ မ်ဳိးကုိသာတင္းသြင္းခြင့္ျပန္ျပဳလုိက္ျပီးျဖစ္သည္၊ဗမာစစ္အစုိးရ၏လုိအပ္ခ်က္ကုိထုိင္းအစုိးရကလုိက္ေလ်ာ္လာေစရန္ရည္ရြယ္ျပီးကုန္ပစၥည္းတင္သြင္း ခြင့္ကုိပိတ္ပင္လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္၊ထုိ.ေၾကာင့္၊တာခ့္ခရုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေတာ္ဝန္ေျပာသလုိဒီေကဘီေအႏွင့္ေကအန္ယူေၾကာင့္ဆုိတာကုိလုံးဝမမွန္ကန္သည့္ အျပင္ဗမာစစ္အစုိးရဘက္ကေနထုိင္းအစုိးရကုိတစ္နည္းတစ္ဖုံးဖိအားေပးလာလုိ.အဲဒီလုိလူသိရွင္ၾကားေျပာဆုိရသည္ကုိထင္ရွားပါသည္။

Burma lifts ban on 7 Thai products

  • Published: 23/11/2010 at 04:07 PM
  • Online news:
Burma has lifted its ban on seven out of 15 Thai products, Deputy Commerce Minister Alongkorn Ponlaboot said on Tuesday.

Mr Alongkorn said the seven items are apples, Chinese pears, grapes, cherries, monkey apples, oranges and durian.

The Thai government had asked Burma to consider lifting the ban on four more items – rambutan, mangosteen, guava and longgong. Burma should lift the ban on longgong since it did not produce them, he said.

The Burmese government said it will continue to ban beverage and instant noodle products because it wanted to protect its consumers. The country will allow Thai beverages to be sold in tourist hotels.

Burma says Thai seasoning products are not allowed to be sold in the country as they are harmful to people’s health. Hotels and duty free shops in Burma can import canned products, chocolates, bubble gum, alcoholic drinks, cakes, waffles and crackers from Thailand.

Mr Alongkorn said the ban on the 15 items had not significantly affected trading between the two countries.

“We should promote exports of cement, tiles and construction materials to Burma since the country is in the process of development and the demand for these items is high,” the deputy minister said.

http://www.bangkokpost.com/breakingnews/207773/burma-lifts-ban-on-7-thai-products

 
 
 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: